Żywność FEAD

Przez cały okres realizacji programu żywnościowego FEAD Podprogram 2015 trwały intensywne prace w zakresie dystrybucji żywności dla beneficjentów. Z chwilą otrzymania żywności od producenta następowało wydawanie dla ludności. Punkty wydawania żywności były czynne codziennie. Wraz z rozdzielnictwem żywności prowadzone były szkolenia współtowarzyszące w zakresie żywienia, „Warsztaty kulinarne i dietetyczne” oraz „gospodarowania budżetem domowym”. Szkolenia prowadzone były przez profesjonalistów we wszystkich jednostkach realizujących pomoc żywnościową. Ze szkoleń  skorzystały wszystkie osoby, które wyraziły chęć do uczestnictwa. Ogółem z całego terenu działania szkoleniem objęto 1205 osób.