Żywność w listopadzie i grudniu 2016

W m-cach listopad – grudzień wydawane były/ są dla podopiecznych następujące artykuły spożywcze :

fasola biała, makaron jajeczny, powidła śliwkowe, groszek z marchewką, olej rzepakowy, mleko UHT, szynka drobiowa.

W m-cu listopadzie wydano beneficjentom z terenu miasta Kalisza żywność w ilości  9.075,45 kg. Żywność odebrało ok.850 osób

Na terenach podległych naszemu zarządowi w m-cu listopadzie zorganizowano szkolenia z zakresu zdrowego żywienia i gospodarowania budżetem domowym. Ze szkoleń skorzystały  292 osoby, z Pleszewa, Doruchowa, Stawiszyna, Opatówka i Liskowa.

informacja o Podprogramie 2015

Z  Programu FEAD -Podprogram 2015  ogólnie skorzystało 7.476 osób ( w tym 2.586 dzieci ) z terenu miasta Kalisza i gmin : Blizanów, Brzeziny, Doruchów, Gołuchów, Koźminek, Lisków,Opatówek, Perzów, Szczytniki, Godziesze, Mycielin, Stawiszyn, Pleszew, Żelazków.

Wydano żywność w ilości 404.258,8 kg.