informacja – zmiana kryterium dochodowego

Pomocą żywnościową w ramach programu Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby
w rodzinie
.
Niniejsza zmiana obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 roku.
Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej prosimy o zgłaszanie się do naszej siedziby przy ul. Górnośląskiej 6, bądź do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Graniczna 1, celem otrzymania skierowania.

 

 

Dodaj do zakładek permalink.