koniec dystrybucji żywności

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy dystrybucję żywności z Programu FEAD – podprogram 2016.

Jednocześnie zawiadamiamy zainteresowane osoby, że rozpoczęcie nowego podprogramu 2017 – nastąpi w m-cu sierpniu br.

Dodaj do zakładek permalink.