Rozpoczęcie nowego programu zywnościowego- FEAD 2017

Informujemy, iż rusza nowy program żywnościowy FEAD 2017. Przyjmujemy skierowania do otrzymania żywności wydane przez pracowników socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Graniczna 1.

Przypominamy, że żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi okreslone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy :

– 1268,00 zł dla osoby samotnej

– 1028,00 zł dla jednego członka w rodzinie