podsumowanie I kwartału FEAD podprogram 2017

Od początku podprogramu 2017 ( sierpień ) do m-ca października w Kaliszu i współpracujących z nami gminach rozdysponowaliśmy  65.141 kg żywności. Były to następujące artykuły :  groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła sliwkowe, ryż biały, kasza gryczana, mleko UHT, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały.   Z pomocy skorzystało  5.549 osób.

Od m-ca listopada 2017  wydawać będziemy : makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, olej rzepakowy, filet z makreli w oleju, groszek z marchewką, gulasz z warzywami, herbatniki maślane, ser podpuszczkowy dojrzewający, fasola biała

działania towarzyszące

W ramach POPŻ 2014 – 2020 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

 • warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
 • warsztaty edukacji ekonomicznej

Harmonogram warsztatów :

dnia 21.września 2017     – Sieroszewice –    ilość osób uczestniczących  –  28 ( na każde warsztaty)

dnia 18.października       – Brzeziny        –                       „”                                -22  ”      ”

24 października       –  Lisków      –                           ”                                 – 24   ”       ”

24 października     – Opatówek   –                           ”                                 –  40   ”     ”

26 pażdziernika     –  Stawiszyn  –                          ”                                    –  15  ”         ”

30 października   –  Perzów       –                            ”                                    –  12   ”      ”

27 listopada          –  Blizanów    –                            „”                                  –  28     ”    ”       ( planowane  )

21 listopada          –  Doruchów –                             ”                                   –  20     ”    ”’                   ”

23 listopada           –  Pleszew                                    ”                                   –  57    ”    ”                     ”

grudzień               –  Kalisz                                        ”                                  – 30   ”    ”                      ”

styczeń 2018        – Szczytniki                                 ”                                  –  18    ”    ”                        ”

luty                        – Koźminek                                   ”                                  –  18    ”     ”                     ”

luty                         – Mycielin                                     ”                                 –  15   ”      ”                        ”

marzec                    –  Żelazków                                ”                                    –  15  ”           ”                ”

kwiecień                   – Raszków                                 ”                                     –  18  ”          ”                   ”

……………………………………………………………………

Razem planujemy przeszkolić  360 osób  na każdy rodzaj warsztatów.

W m-cach wrzesień – październik 2017 wzięło udział  141 osób w warsztatach zdrowego żywienia i 141 osób w warsztatach edukacji ekonomicznej

skład paczki żywnościowej

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych wydawana jest osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2017 ( program trwa do czerwca 2018 )

Zestaw na podprogram 2017 artykułów spożywczych dla 1 odbiorcy końcowego obejmuje :

 • groszek z marchewką   – 4 kg
 • fasola biała              – 4 kg
 • koncentrat pomidorowy    –  1,76 kg
 • buraczki wiórki      – 1,05 kg
 • powidła sliwkowe   – 1,5 kg
 • makaron jajeczny   –  4,5 kg
 • makaron kukurydziany bezglutenowy  –  0,5 kg
 • ryż biały    –  4 kg
 • kasza gryczana   –  2 kg
 • herbatniki maslane  –  0,6 kg
 • mleko UHT    –  7 l
 • ser podpuszczkowy dojrzewający  – 2,4 kg
 • gulasz wieprzowy z warzywami    – 1,7 kg
 • szynka drobiowa   – 3 kg
 • szynka wieprzowa mielona    –  2,1 kg
 • pasztet wieprzowy    –  0,64 kg
 • filet z makreli w oleju  –  1,7 kg
 • cukier biały   –  4 kg
 • olej rzepakowy   – 4 l

jednostki realizujące program FEAD 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W realizacji podprogramu  2017  uczestniczą następujące jednostki :

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 )

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 )

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 )

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 )

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury )

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )

 

Po otrzymaniu żywności z magazynu głównego w Kaliszu OPL ( organizacje partnerskie lokalne ) wydają żywność dla beneficjentów w zależności od uwarunkowań w danej jednostce, w ciągu kilku dni.