działania towarzyszące

W ramach POPŻ 2014 – 2020 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

  • warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
  • warsztaty edukacji ekonomicznej

Harmonogram warsztatów :

dnia 21.września 2017     – Sieroszewice –    ilość osób uczestniczących  –  28 ( na każde warsztaty)

dnia 18.października       – Brzeziny        –                       „”                                -22  ”      ”

24 października       –  Lisków      –                           ”                                 – 24   ”       ”

24 października     – Opatówek   –                           ”                                 –  40   ”     ”

26 pażdziernika     –  Stawiszyn  –                          ”                                    –  15  ”         ”

30 października   –  Perzów       –                            ”                                    –  12   ”      ”

27 listopada          –  Blizanów    –                            „”                                  –  28     ”    ”       ( planowane  )

21 listopada          –  Doruchów –                             ”                                   –  20     ”    ”’                   ”

23 listopada           –  Pleszew                                    ”                                   –  57    ”    ”                     ”

grudzień               –  Kalisz                                        ”                                  – 30   ”    ”                      ”

styczeń 2018        – Szczytniki                                 ”                                  –  18    ”    ”                        ”

luty                        – Koźminek                                   ”                                  –  18    ”     ”                     ”

luty                         – Mycielin                                     ”                                 –  15   ”      ”                        ”

marzec                    –  Żelazków                                ”                                    –  15  ”           ”                ”

kwiecień                   – Raszków                                 ”                                     –  18  ”          ”                   ”

……………………………………………………………………

Razem planujemy przeszkolić  360 osób  na każdy rodzaj warsztatów.

W m-cach wrzesień – październik 2017 wzięło udział  141 osób w warsztatach zdrowego żywienia i 141 osób w warsztatach edukacji ekonomicznej

Dodaj do zakładek permalink.