terminy wydawania żywności w OPL

Terminy wydawania żywności w punktach OPL są indywidualnie ustalane w porozumieniu z GOPS- ami i każdorazowo ogłaszane na tablicy ogłoszeniowej w punkcie wydawania.

Dodaj do zakładek permalink.