informacja

Informacyjnie podaje się, że z dniem 30 czerwca br. kończy się program żywnościowy FEAD – podprogram 2017 i jednocześnie zostaje zakończone wydawanie artykułów żywnościowych. Stany magazynowe na dzień 30.czerwca pozostaną zerowe.
Planowane szkolenia zgodnie z Wytycznymi IZ  zostały wykonane w 100 %.
We wszystkich placówkach prowadzących dystrybucję żywności zamieszczone są widoczne informacje o możliwości składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące.  W okresie trwania programu we wszystkich punktach dystrybucji nie odnotowano żadnych skarg. Zamieszczone są także informacje o składzie ilosciowym i asortymentowym zestawu na dany podprogram w widocznym miejscu dla beneficjentów, oraz plakaty dot. Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020, kończącym się Podprogramem 2017 i perspektywa realizacji Podprogram 2018.

 

Dodaj do zakładek permalink.