FEAD 2018

Przygotowujemy się do rozpoczęcia następnego podprogramu z programu żywnościowego FEAD- podprogram 2018. Przypominamy, iż program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 r i trwać będzie do maja 2019 r.  Osoby zainteresowane, spełniające wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, tj. 1.268 zł dla osoby samotnej  i 1028 zł dla osoby w rodzinie, mogą składać już skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania wydają pracownicy socjalni w MOPS ie ( GOPS-ach).

Prosimy także o zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących w/w programu.

Punkt przyjmowania skierowań i dystrybucji żywności : Kalisz, ul. Górnośląska 6 ( wejście od ul. Lipowej ).

Nadmieniamy, że zajmujemy się dystrybucją  żywności dla osób z terenu miasta Kalisza oraz ościennych gmin : w Blizanowie, Brzezinach, Doruchowie, Koźminku, Liskowie, Opatówku, Perzowie, Szczytnikach, Stawiszynie, Pleszewie, Raszkowie, Mycielinie, Sieroszewicach i Żelazkowie. Do tego podprogramu przystąpił również GOPS w Czajkowie.

W ramach programu dla beneficjentów prowadzimy działania towarzyszące w postaci szkoleń z zakresu zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej – gospodarowanie budżetem domowym.