szkolenia – marzec – maj 2019

W m-cu marcu br. odbyły się warsztaty dot. zdrowego zywienia oraz edukacji ekonomicznej dla podopiecznych korzystających z programu żywnościowego FEAD 2018.

W Opatówku udział wzięło 51 osób z każdego rodzaju szkolenia , natomiast w Czajkowie ze szkoleń skorzystały 84 osoby. Zainteresowanie było duże w tych miejscowościach.

W m-cu kwietniu br. szkolenia takie odbyły się w Kaliszu, gdzie skorzystało 14 osób z każdego szkolenia ( małe zainteresowanie tą formą pomocy ), w Szczytnikach – 36 osób, oraz w Mycielinie- 10 osób.

W m-cu maju planowane są ostatnie już w tym podprogramie szkolenia w Raszkowie i Stawiszynie. O dokładnym terminie szkoleń GOPS-y te będą informowały swoich podopiecznych.