FEAD 2019 – działania towarzyszące

W ramach POPŻ 2014 – 2020 –FEAD – podprogram 2019 oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach środków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :
• warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
• warsztaty edukacji ekonomicznej

Warsztaty planujemy przeprowadzić w następujących okresach :
styczeń 2020 – w Szczytnikach, Perzowie
luty 2020 – w Blizanowie, Doruchowie
marzec 2020 – w Opatówku, Czajkowie, Brzezinach, Liskowie
kwiecień 2020 – w Raszkowie, Mycielinie, Sieroszewicach
maj 2020 – w Koźminku, Stawiszynie, Pleszewie
czerwiec 2020 – w Kaliszu

O dokładnych terminach warsztatów beneficjenci programu FEAD – osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach będą informowani przez właściwe pod względem miejsca zamieszkania organizacje ( PKPS-y, GOPS-y) prowadzące w/w program.
Ogólnie planujemy przeszkolić ok. 300 osób w zakresie zdrowego żywienia i 300 osób w zakresie edukacji ekonomicznej

Dodaj do zakładek permalink.