warsztaty

W ramach POPŻ 2014 – 2020 –FEAD – podprogram 2019 w okresie grudzień 2019 – luty 2020, przeprowadzone zostały działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te realizowane są w ramach środków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :
• warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
• warsztaty edukacji ekonomicznej

Warsztaty przeprowadzono w m-cu styczeń 2020 – w Szczytnikach – 18 osób skorzystało z każdego rodzaju szkoleń oraz w Perzowie – 11 osób na każdym szkoleniu.
W m-cu lutym 2020 – w Blizanowie,18 osób uczestniczyło na każdym szkoleniu.

Dodaj do zakładek permalink.