FEAD 2019 – podsumowanie

16106990580266691209353483549202

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach srodków towarzyszących. Działania te mają na celu włączenie społeczne tych osób.

W miesiącu wrześniu 2020r. zakończył się program żywnościowy FEAD – podprogram 2019.

W całym programie pomocą objętych było 5.361 osób. Artykułów żywnościowych wydano 290.760 kg  na łączną kwotę 1.323.948,19 zł

Poniżej przedstawiamy dane obrazujące podział na poszczególne jednostki uczestniczące w w/w programie

 

liczba osób wartość w zł ilość wydanej żywności
w kg
1 Blizanów 394 101684,19 22207,16
2 Brzeziny 510 134818,58 28778,20
3 Doruchów 383 92448,25 20141,16
4 Koźminek 139 30684,06 6888,48
5 Lisków 200 49941,62 10946,23
6 Opatówek 287 53327,20 12638,60
7 Perzów 102 24149,27 6145,49
8 szczytniki 318 73657,54 16945,84
9 Mycielin 192 54664,31 12195,60
10 Sieroszewice 293 68330,67 14924,80
11 Raszków 242 63740,13 13492,08
12 Pleszew 701 168181,09 37124,20
13 Stawiszyn 280 87412,59 17731,68
14 Czajków 241 59569,69 13235,76
15 Kalisz 1079 261339,00 57364,72
Ogółem 5361 1323948,19 290760,00

 

W programie w ramach działań towarzyszących organizowane były warsztaty z zakresu zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej. Odbyły się one w Perzowie , Blizanowie, Doruchowie, Szczytnikach oraz Kaliszu.  W miesiącach kwiecien – czerwiec 2020 szkolenia były wstrzymane ze względu na epidemię koronawirusa. Ogólnie ze szkoleń skorzystało 91 osób.