harmonogram szkoleń – FEAD 2020

W ramach POPŻ 2014 – 2020 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

  • warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
  • warsztaty edukacji ekonomicznej

Harmonogram warsztatów :

 

 

m-c styczeń 2021        – w Kaliszu       planujemy  szkolenia dla  ok.  30 osób      ( w każdym rodzaju szkoleń )

m-c luty                        – w Blizanowie                       ‚ ‚                            –  20      ”                             ”

– w Stawiszynie                      ”                             –  10      ”                              ”

m-c  marzec                 – w Opatówku                         ”                            –  20      ”                              ”

– w Brzezinach                        ”                            –  25       ”                             ”

– w Sieroszewicach                 ”                             – 15       ”                              ”

m-c kwiecień              – w Doruchowie                      ”                             – 15       ”                              ”

– w Raszkowie                        ”                              – 15       ”                              ”

m-c maj                      – w Koźminku                         ”                              – 10      ”                               ”

– w Mycielinie                       ”                               – 15      ”                                ”

m-c czerwiec              – w Perzowie                          ”                               – 10     ”                                 ”

– w Liskowie                           ”                               – 20     ”                                ”

m-c lipiec                   – w Czajkowie                        ”                               – 20     ”                                ”

m-c sierpień             – w Szczytnikach                   ”                                – 15      ”                               ”

……………………………………………………………………

Razem planujemy przeszkolić ok.  240 osób  w każdym rodzaju warsztatów.

O dokładnych terminach warsztatów beneficjenci programu FEAD – osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach będą informowani przez właściwe pod względem miejsca zamieszkania organizacje ( PKPS-y, GOPS-y) prowadzące w/w program.

Działania towarzyszące realizowane będą stacjonarnie z zachowaniem środków bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb, bądź też w sposób indywidualny poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych.

 

Dodaj do zakładek permalink.