działania towarzyszące

W ramach POPŻ 2014 – 2020 –FEAD – podprogram 2020 oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach środków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :
• warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
• warsztaty edukacji ekonomicznej

W m-cu styczniu 2021 warsztaty przeprowadzono w Kaliszu. Udział wzięło 40 osób w szkoleniu z zakresu zdrowego żywienia oraz 40 osób z zakresu edukacji ekonomicznej. Uczestnicy mogli dowiedzieć się  nt. racjonalnego odżywiania, diet, zarządzania budżetem domowym, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych.

W m-cu lutym 2021 warsztaty takie odbyły się w Stawiszynie. W obydwu formach działania uczestniczyło po 20 osób.

W m-cu marcu 2021   warsztaty odbyły się w Blizanowie-  po 21 osób;  w Brzezinach – po 27 osób; w Sieroszewicach – po 25 osób.

Dodaj do zakładek permalink.