działania towarzyszące – FEAD- podprogram 2020

W ramach programu FEAD – podprogram 2020 przeprowadzono warsztaty z zakresu zdrowego żywienia oraz z zakresu edukacji ekonomicznej, dla beneficjentów :

w m-cu kwietniu 2021 – w Doruchowie-  po 17 osób na każdym szkoleniu,

w Raszkowie – po 23 osoby           ”              ”

w m-cu maju 2021        – w  Mycielinie  –  po 16 osób            ”              ”

w Koźminku – po 17 osób              ”              ”

w m-cu czerwcu 2021 –   w Liskowie  – po 25 osób              ”              ”

w m-cu lipcu 2021      –  w Perzowie   – po 15 osób               ”              ”

w Czajkowie  – po 25 osób             ”              ”

w Opatówku –   67 osób   – szkolenie – edukacja ekonomiczna

W m-cu sierpniu 2021 – planowane są szkolenia w Szczytnikach

W m-cu wrześniu 2021 –          ”                  ”             w Kaliszu ( powtórne)

Przypominamy, że działania te dedykowane są odbiorcom pomocy żywnościowej , mają na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania  są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

rozliczenie FEAD – styczeń – maj 2021

Poniżej przedstawiamy rozliczenie z wydanej żywności FEAD w okresie styczeń 2021 – maj 2021,   ( ilość żywności podana w tonach )

ilość wydanej żywności wartość wyd. żywności w zł. ilość osób
1 ZG PKPS Blizanów 14,466 69.474,71 383
2 ZG PKPS Brzeziny 12,51109 68.876,86 475
3 ZG PKPS Doruchów 10,9287 56.902,08 316
4 ZG PKPS Koźminek 5,0374 23.800,03 129
5 ZG PKPS Lisków 6,70824 34.284,56 195
6 ZG PKPS Opatówek 8,15484 41.456,88 261
7 ZG PKPS Perzów 5,47998 22.387,85 126
8 ZG PKPS Szczytniki 10,72296 54.444,24 301
9 GOPS Czajków 6,92164 33.866,42 177
10 GOPS Mycielin 9,32424 44.191,69 166
11 GOPS Sieroszewice 10,5822 48.254,75 278
12 M-GOPS Raszków 7,08864 35.622,22 203
13 M-GOPS Stawiszyn 11,53468 56.193,48 296
14 ZR PKPS Kalisz 46,06602 240.165,38 1508
165,52663 829.921,16 4814