FEAD – podprogram 2020 – podsumowanie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu włączenie społeczne osób uczestniczących w programie. Są to m.in. warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej, grupy wsparcia, zajęcia aktywizujące zmierzające do wyjścia z ubóstwa. Na naszym terenie prowadzone były warsztaty zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej.

Zarząd PKPS/ GOPS ilość spotkań Ilość osób- zdrowe żywienie Ilość osób-edukacja ekonom.
1 ZG PKPS Blizanów 2 20 21
2 ZG PKPS Brzeziny 2 27 27
3 ZG PKPS Doruchów 2 17 17
4 ZG PKPS Koźminek 2 17 17
5 ZG PKPS Lisków 2 25 25
6 ZG PKPS Opatówek 2 0 42
7 ZG PKPS Perzów 2 15 15
8 ZG PKPS Szczytniki 2 13 12
9 GOPS Mycielin 2 25 25
10 GOPS Sieroszewice 2 20 20
11 M-GOPS Raszków 2 25 25
12 M-GOPS Stawiszyn 2 15 15
13 GOPS Czajków 2 23 23
14 ZR PKPS Kalisz 4 64 64
RAZEM 30 306 348

 

Podprogram 2020 trwał od listopada 2020r  do października 2021r.

Poniżej tabela obrazująca ilość i wartość wydanej żywności oraz ilość osób w poszczególnych zarządach  PKPS / GOPS-ach  w tym okresie.

Zarząd PKPS/ GOPS ilość wydanej żywności wartość wyd. żywności w zł. ilość osób, które otrzymały żywność
1 ZG PKPS Blizanów 19,85728 97,467 403
2 ZG PKPS Brzeziny 23,6068 116,739 475
3 ZG PKPS Doruchów 14,93182 74,934 318
4 ZG PKPS Koźminek 6,40964 31,845 133
5 ZG PKPS Lisków 9,52508 47,518 196
6 ZG PKPS Opatówek 10,5962 52,366 273
7 ZG PKPS Perzów 6,99582 29,617 126
8 ZG PKPS Szczytniki 13,58056 66,861 289
9 GOPS Mycielin 10,68404 53,321 166
10 GOPS Sieroszewice 12,3296 59,986 278
11 M-GOPS Raszków 9,76516 48,516 209
12 M-GOPS Stawiszyn 14,18988 71,213 296
13 GOPS Czajków 9,00496 44,025 177
14 ZR PKPS Kalisz 78,31836 392,061 1647
RAZEM 239,7952 1186,470 4986
*ilość wydanej zywności w tonach
Dodaj do zakładek permalink.