FEAD 2021

Od m-ca grudnia 2021r rozpoczyna się następny podprogram programu żywnościowego FEAD – podprogram 2021 ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ). Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia mające na celu włączenie do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Zakładany okres realizacji programu to : grudzień 2021 – czerwiec 2022r. Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, tj.  : 1.542,20 zł dla osoby samotnej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Na terenie miasta Kalisza planujemy objąć tą pomocą ok. 1200 osób a ogółem ok. 4600 osób ( razem z naszymi jednostkami terenowymi i GOPS – ami współpracującymi z nami w tym zakresie).

Punkt składania skierowań i wydawania żywności w Kaliszu mieści się przy ul. Górnośląskiej 6,  wejście od ul. Lipowej.

Zestaw na Podprogram 2021 obejmuje następujące artykuły spożywcze : groszek z marchewką – 3,20 kg, koncentrat pomidorowy – 1,12 kg,  powidła śliwkowe – 1,50 kg,  makaron jajeczny – 4,5 kg,  kasza jęczmienna – 1 kg,  mleko UHT – 5 l.  szynka drobiowa – 1,8 kg, szynka wieprzowa mielona – 1,2 kg, filet z makreli w oleju – 0,85 kg, cukier biały – 4 kg, olej rzepakowy – 4 l, Łącznie 28,17 kg.

Administratorem danych osobowych odbiorców końcowych POPŻ jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kaliszu, ul. Górnośląska 6.

Dodaj do zakładek permalink.