planowane działania towarzyszące FEAD 2021

W ramach POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2021 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

  • szkolenia dotyczące zdrowego żywienia
  • szkolenia edukacji ekonomicznej

Harmonogram szkoleń :

styczeń 2022   – w Kaliszu

luty 2022        –  w Blizanowie, Brzezinach

marzec 2022 –  w Liskowie, Stawiszynie i Szczytnikach

kwiecień 2022 – w Doruchowie, Perzowie i Sieroszewicach

maj 2022         – w Raszkowie, Koźminku i Mycielinie

czerwiec 2022 – w Opatówku i Czajkowie

Ogólnie planujemy przeszkolić ok. 260 osób w zakresie zdrowego żywienia i tyle samo w zakresie edukacji ekonomicznej