Program żywnościowy FEAD – podprogram 2021 PLUS

Rozpoczyna się następny podprogram programu żywnościowego FEAD – podprogram 2021 PLUS ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ). Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia mające na celu włączenie do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram rozpoczyna się w m-cu lutym 2023r. i trwać będzie do sierpnia 2023 r. Na obecną chwilę żywność jeszcze nie dotarła do naszych magazynów. Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy. Kryteria te wynoszą : 1.70 7 ,20 zł dla osoby samotnej i 1320 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W Kaliszu na chwilę obecną wydane zostały skierowania dla ok. 550 osób.  Osoby bezdomne mogą być kwalifikowane bezpośrednio przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Zestaw na Podprogram 2021 PLUS  obejmuje następujące artykuły spożywcze :  powidła śliwkowe – 0,3 kg, makaron jajeczny świderki – 2 kg, mleko UHT – 2 l.  szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg, cukier biały – 2 kg,  olej rzepakowy – 2 l.

Punkt składania skierowań i wydawania żywności mieści się przy ul. Górnośląskiej 6, wejście od ul. Lipowej.

W ramach POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2021 PLUS – w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach środków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W obecnym podprogramie prowadzone będą szkolenia dotyczące zdrowego żywienia.

Plan szkoleń :

 

marzec 2023 –  w Brzezinach

kwiecień 2023 – w Koźminku, Liskowie, Szczytnikach

maj 2023         – w Perzowie, Czajkowie, Stawiszynie

czerwiec 2023 – w Opatówku , Sieroszewicach, Raszkowie

lipiec 2023-  w Blizanowie, Mycielinie

sierpień 2023 – w Doruchowie, Kaliszu

Ogólnie planujemy przeszkolić ok. 350 osób w zakresie zdrowego żywienia

 

Dodaj do zakładek permalink.