Punkty dystrybucji żywności FEPŻ- podprogram 2023

Dystrybucja żywności w programie FEPŻ- podprogram 2023  odbywa się  w następujących punktach:

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej,  tel. 62/757 56 11,   62/ 767 16 66,  504 429 888

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 8 ) tel. 62/769 87 78

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów ( punkt wydawania żywności – ul. Kaliska 1 ) tel. 62/ 731 56 76

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS ) tel. 62/763 86 03

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków ( punkt wydawania żywności – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS ) tel. 62/763 40 37

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku, Plac Wolności 14, 6-860 Opatówek ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS ) tel. 62/761 84 25

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury ) tel. 62/786 18 54

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS ) tel. 62/ 762 54 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie, Korzeniew 114, 63-831 Korzeniew (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS ) tel. 62/ 751 19 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice (punkt wydawania żywności- ul. Szkolna 5 ,Latowice- Dom Seniora)  tel. 62/739 63 62

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn – sala OSP ) tel. 62/752 81 44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS )tel. 62/734 35 97

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 ) tel. 62/731 10 49

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a, 62-814 Blizanów ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 ) tel. 62/751 10 33

FEPŻ- podprogram 2023 rusza!

Informujemy, że w dniu 03. lipca br. rozpoczynamy dystrybucję żywności z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – podprogram 2023. Żywność wydawana będzie podobnie jak w ostatnim podprogramie, w każdą środę, począwszy od 03.lipca. Magazyn nasz mieści się przy ul. Górnośląskiej 6, wejście od ul. Lipowej, czynny będzie w godz. 8.30 – 14.30

Ponadto informujemy, że w dniu 12.czerwca br w naszej siedzibie ( Górnośląska 6) odbyło się szkolenie dotyczące zdrowego odżywiania, w ramach w/w programu. W szkoleniu wzięło udział 12 osób zakwalifikowanych do podprogramu 2023.

 

Podprogram 2023

Uwaga! Ważna informacja!

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

FEAD 2021 PLUS – podsumowanie

W m-cu wrześniu 2023r. zakończył się podprogram 2021 PLUS z programu żywnościowego FEAD  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Z programu żywnościowego skorzystało oprócz naszych polskich beneficjentów, 516 uchodźców wojennych z terenu Ukrainy. W podprogramie 2021 PLUS wydawane były następujące artykuły spożywcze: powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały i olej rzepakowy. Łącznie paczka wynosiła 9,2 kg na osobę.
Osoby korzystające z programu żywnościowego mogły uczestniczyć w  działaniach towarzyszących mających na celu włączenie społeczne , zmierzające do wyjścia z ubóstwa. Szkolenia przeprowadzono w Blizanowie, Brzezinach, Czajkowie, Doruchowie, Kaliszu, Koźminku, Liskowie, Mycielinie, Opatówku, Perzowie, Raszkowie, Sieroszewicach, Stawiszynie i Szczytnikach. Łącznie skorzystało 245 osób ze szkoleń nt. zdrowego żywienia .

Poniżej przedstawiamy tabele z podziałem na poszczególne jednostki uczestniczące w programie

Lp. Nazwa OPL ilość osób wydana żywność
w kg.
wartość wydanej żywności w zł.
1 Blizanów  210 3.815,6 24.842,19
2 Brzeziny  328 4.999 32.665,85
3 Doruchów  285 2.892,4 18.709,30
4 Koźminek  99 1.246,6 8.052,91
5 Lisków  181 2.046 13.228,80
6 Opatówek  200 1.854,2 12.016,53
7 Perzów  135 1.364,2 8.848,99
8 Szczytniki  249  2.725 17.632,52
9 Mycielin  206 2.988,4 19.509,09
10 Sieroszewice  227 2.678,2 17.459,97
11 Raszków  111 1.265,2 8.209,62
12 Stawiszyn  206 3.103,2 20.212,26
13 Czajków  130 1.815,8 11.768,13
14 Kalisz  1297 13.469,8 88.477,72
 Razem:  3864  46.263,6 kg 301.633,88 zł

planowane działania towarzyszące FEAD- podprogram 2021 PLUS

 

Planowane działania towarzyszące

Warsztaty zdrowego żywienia
FEAD „PODPROGRAM 2021 PLUS ‘’

w m-cu czerwiec 2023

 

 Lp.  Nazwa zarządu  Miejscowość  Termin  Godzina  Lokal 
1. ZG PKPS Perzów
63- 642
22.06 10.00 Ośrodek Kultury
Perzów 77A
2. ZG PKPS Szczytniki
62-865
26.06 10.00 Urząd Gminy
Szczytniki 139
3. GOPS Czajków
63-524
27.06 10.00 Ośrodek Kultury
Czajków 31

 

w m-cu lipiec 2023

 

 Lp.  Nazwa zarządu  Miejscowość  Termin  Godzina  Lokal 
1. ZG PKPS Opatówek
62-860
14.07 10.00 Świetlica środowiskowa,
ul. Poprzeczna 2

 

w m-cu sierpień 2023 :

 L.p Nazwa Zarządu Miejscowość Termin Godzina Lokal
   1. GOPS Blizanów
62-814
03.08 10.00 GOPS
Blizanów Drugi nr 5A
   2. ZG PKPS Doruchów
63-505
10.08 Ok. 9.00-10.00 Urząd Gminy, Ul. Kępińska 13
   3. ZG PKPS Brzeziny
62-874
23.08 10.00 GOPS, Ul. 1000-lecia 8
   4. M-GOPS Stawiszyn
62-820
01.08 9.00 Targowisko „Mój rynek”
ul. Szkolna 14A
    5. ZG PKPS Lisków
62-850
01.08 13.00 GOPS Lisków,
Ul. Ks. W.Blizińskiego 56
     6. GOPS Mycielin
63-831
08.08 10.00 GOPS
Korzeniew 114
      7. GOPS Sieroszewice

63-405

09.08 10.00 GOPS,
Ul. Ostrowska 93
    8. M-GOPS Raszków
63-440
22.08 10.00 GOPS
Przybysławice 42

punkty dystrybucji żywności- FEAD

Dystrybucja żywności w programie FEAD- podprogram 2021 PLUS  odbywa się  jak dotychczas w następujących punktach:

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej,  tel. 62/757 56 11,   62/ 767 16 66

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 ) tel. 62/769 87 78

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów ( punkt wydawania żywności – ul. Kaliska 1 ) tel. 62/ 731 56 76

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS ) tel. 62/763 86 03

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków ( punkt wydawania żywności – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS ) tel. 62/763 40 37

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku, Plac Wolności 14, 6-860 Opatówek ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS ) tel. 62/761 84 25

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury ) tel. 62/786 18 54

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS ) tel. 62/ 762 54 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie, Korzeniew 114, 63-831 Korzeniew (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS ) tel. 62/ 751 19 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok tel. 62/739 63 62

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn – sala OSP ) tel. 62/752 81 44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS )tel. 62/734 35 97

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 ) tel. 62/731 10 49

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a, 62-814 Blizanów ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 ) tel. 62/751 10 33

nowe kryterium dochodowe – FEAD

W programie FEAD- podprogram 2021 PLUS od dnia 15.maja 2023r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe :

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268,
z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 PLN dla osoby
samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie”.

Program żywnościowy FEAD – podprogram 2021 PLUS

Rozpoczyna się następny podprogram programu żywnościowego FEAD – podprogram 2021 PLUS ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ). Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia mające na celu włączenie do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram rozpoczyna się w m-cu lutym 2023r. i trwać będzie do sierpnia 2023 r. Na obecną chwilę żywność jeszcze nie dotarła do naszych magazynów. Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy. Kryteria te wynoszą : 1.70 7 ,20 zł dla osoby samotnej i 1320 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W Kaliszu na chwilę obecną wydane zostały skierowania dla ok. 550 osób.  Osoby bezdomne mogą być kwalifikowane bezpośrednio przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Zestaw na Podprogram 2021 PLUS  obejmuje następujące artykuły spożywcze :  powidła śliwkowe – 0,3 kg, makaron jajeczny świderki – 2 kg, mleko UHT – 2 l.  szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg, cukier biały – 2 kg,  olej rzepakowy – 2 l.

Punkt składania skierowań i wydawania żywności mieści się przy ul. Górnośląskiej 6, wejście od ul. Lipowej.

W ramach POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2021 PLUS – w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach środków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W obecnym podprogramie prowadzone będą szkolenia dotyczące zdrowego żywienia.

Plan szkoleń :

 

marzec 2023 –  w Brzezinach

kwiecień 2023 – w Koźminku, Liskowie, Szczytnikach

maj 2023         – w Perzowie, Czajkowie, Stawiszynie

czerwiec 2023 – w Opatówku , Sieroszewicach, Raszkowie

lipiec 2023-  w Blizanowie, Mycielinie

sierpień 2023 – w Doruchowie, Kaliszu

Ogólnie planujemy przeszkolić ok. 350 osób w zakresie zdrowego żywienia

 

FEAD 2021 – podsumowanie

W m-cu październiku 2022r. zakończył się podprogram 2021 z programu żywnościowego FEAD  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Z programu żywnościowego skorzystało oprócz naszych polskich beneficjentów, 296 uchodźców wojennych z terenu Ukrainy.
Działania towarzyszące mają na celu włączenie społeczne osób uczestniczących w programie. Są to m.in. warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej, grupy wsparcia, zajęcia aktywizujące zmierzające do wyjścia z ubóstwa. Na naszym terenie prowadzone były warsztaty zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej.

Poniżej przedstawiamy tabele z podziałem na poszczególne jednostki

Lp. Nazwa OPL ilość osób wydana żywność     w kg. wartość wydanej żywności w zł.
1 Blizanów 375 8178,80 45641,14
2 Brzeziny 448 10785,72 60088,85
3 Doruchów 310 6600,52 36685,93
4 Koźminek 119 2883,16 16005,4
5 Lisków 201 4050,20 22493,19
6 Opatówek 244 4786,68 26572,68
7 Perzów 121 2800,76 15370,07
8 szczytniki 262 6069,60 33626,68
9 Mycielin 215 4830,20 26561,97
10 Sieroszewice 280 6142,60 34037
11 Raszków 184 3903,92 21822,82
12 Stawiszyn 310 6632,40 36657,55
13 Czajków 165 3521,44 19514,02
14 Kalisz 1589 31962,80 176215,27
 Razem: 4823 103148,80 571292,57

 

 

Lp. Nazwa OPL ilość osób
zdrowe żywienie edukacja ekonomiczna
1 Blizanów 20 20
2 Brzeziny 25 25
3 Doruchów 20 20
4 Koźminek 15 15
5 Lisków 20 20
6 Opatówek 20 20
7 Perzów 25 25
8 szczytniki 12 12
9 Mycielin 15 15
10 Sieroszewice 25 25
11 Raszków 16 16
12 Stawiszyn 20 20
13 Czajków 21 21
14 Kalisz 24 24
 Razem: 278 278