FEAD 2019- punkty wydawania żywności

Żywność z programu FEAD – podprogram 2019 wydawana będzie w następujących punktach :
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 )
Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a, 62-814 Blizanów ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 )

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 )

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów ( punkt wydawania żywności – ul. Kaliska 1 )

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków ( punkt wydawania żywności – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku, Plac Wolności 14, 6-860 Opatówek ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury )

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie, Korzeniew 114, 63-831 Korzeniew (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34 )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn – sala OSP )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS )

oraz pierwszy raz w tym podprogramie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 )

Program FEAD – podprogram 2019

Rozpoczyna się następny podprogram programu żywnościowego FEAD – podprogram 2019 ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ). Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia mające na celu włączenie do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja żywności rozpocznie się w m-cu grudniu i trwać będzie do lipca 2020 r. Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy. Od października br. kryteria te wynoszą : 1.402 zł dla osoby samotnej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. MOPS w Kaliszu na chwilę obecną wydał skierowania dla ok. 620 osób.

Punkt składania skierowań i wydawania żywności mieści się przy ul. Górnośląskiej 6, wejście od ul. Lipowej.

Zestaw na Podprogram 2019 obejmuje następujące artykuły spożywcze : groszek z marchewką – 3,20 kg, fasola biała – 3,20 kg, koncentrat pomidorowy – 1,12 kg, buraczki wiórki – 1,05 kg, powidła śliwkowe – 1,80 kg, sok jabłkowy klarowny – 4 l. makaron jajeczny – 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy – 1 kg, ryż biały – 3 kg, kasza gryczana – 1,5 kg, herbatniki maślane – 0,8 kg, mleko UHT – 7 l. ser podpuszczkowy dojrzewający – 2 kg, szynka drobiowa – 2,7 kg, szynka wieprzowa mielona – 1,8 kg, pasztet wieprzowy – 0,48 kg, filet z makreli w oleju – 1,53 kg, cukier biały – 4 kg, olej rzepakowy – 4 l, gołąbki w sosie pomidorowym – 1,7 kg.

Administratorem danych osobowych odbiorców końcowych POPŻ jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kaliszu, ul. Górnośląska 6.

FEAD 2018 – podsumowanie

W m-cu czerwcu zakończył się kolejny podprogram z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących. W programie uczestniczyły osoby/ rodziny z terenu miasta Kalisza oraz naszych jednostek terenowych i GOPS-ów.  Łącznie rozdysponowaliśmy  304.186,6 kg zywności na kwotę 1.519.041,70 zł. Wydawane były następujące art. spożywcze: groszek z marchewką w ilości – 22.200 kg, fasola biała – 22.200 kg, koncentrat pomidorowy – 9.728 kg, buraczki wiórki – 6.30 kg, powidła śliwkowe – 11.232 kg, makaron jajeczny – 28.0000 kg, makaron kukurydziany  bezglutenowy – 3.360 kg, ryż biały – 18.400 kg, kasza gryczana – 9.072 kg, herbatniki maślane – 5.100 kg, mleko UHT – 43.200 l, ser podpuszczkowy dojrzewający – 15.000 kg, szynka drobiowa – 18.662,4 kg, szynka wieprzowa mielona – 12.960 kg, pasztet wieprz. – 3.993,6 kg, kabanosy wieprz, – 2.203,2 kg, filet z makreli w oleju – 10.281,6 kg, cukier biały – 24.480 kg, miód nektarowy wielokwiatowy – 2.419,2 kg, olej rzepakowy – 25.110 l, gulasz wieprz. z warzywami – 10.281,6 kg

Podział żywności na poszczególne zarządy/GOPS -y :

Kalisz – wydano  żywności w ilości :  49.892 kg,  na kwotę  255.490,55 zł .  Z pomocy skorzystało :    991 osób.         Blizanów –  wydano  żywności w ilości   26.019 kg  na kwotę  129.322,21 zł   Z pomocy skorzystało :    498 osoby             Brzeziny –   wydano  żywności w ilości   26.360 kg na kwotę   129.618,42 zł    Z pomocy skorzystało:    510 osób        Doruchów –  wydano  żywności w ilośc  19.700 kg na kwotę      98.315,36 zł    Z pomocy skorzystały:      400 0s.                Koźminek – wydano  żywności w iloSci    8.872 kg  na kwotę    44.259,48 zł    Z pomocy skorzystało :    161 os                   Lisków      –  wydano  żywności w ilości  10.837  kg   na kwotę     54.102,34 zł   Z pomocy skorzystało :    229 os               Opatówek  – wydano  żywności w ilości  16.730,5 kg na kwotę      83.479,65 zł   Z pomocy skorzystało :    356 os
Perzów   –      wydano  żywności w ilości   5.301,9 kg  na kwotę     23.056,05 zł    Z pomocy skorzystało:    108 osób                Szczytniki  –  wydano  żywności w ilości 18.175,8 kg na kwotę     90.829,39 zł    Z pomocy skorzystało:    356 os
GOPS Mycielin –   wydano  żywności :   11.057,5 kg  na kwotę      55.160,65 zł     Z pomocy skorzystało:   225 os
GOPS Sieroszewice –   wydano  żywności : 15.907,7 kg na kwotę  79.389,65 zł     Z pomocy skorzystało:   323 os
GOPS Żelazków    –   wydano  żywności :     6.325 kg  na kwotę  31.614,91 zł    Z pomocy skorzystało:   130 osób           M-GOPS Raszków   – wydano  żywności :  14.142,7 kg  na kwotę   69.951,51 zł    Z pomocy skorzystało :  263 osób             M-GOPS Pleszew     – wydano  żywności :  42.573,8 kg  na kwotę  213.556,55 zł  Z pomocy skorzystało :  852 os             M-GOPS Stawiszyn  –  wydano  żywności : 18.102,9 kg na kwotę      90.088,67 zł   Z pomocy skorzystało  :  353 osób. GOPS Czajków – wydano żywności : 14.185,6 kg na kwotę 70.806,24 zł. z pomocy skorzystało : 288 osób.
Łącznie w podprogramie tym wzięło udział : 6.043 osoby

W Podprogramie 2018  przeprowadzono działania towarzyszące( szkolenia ) w zakresie zdrowego żywienia – 20 szkoleń dla 431 osób oraz  20 szkoleń z zakresu edukacji ekonomicznej również dla 431 osób. Szkolenia odbyły się w każdej z w/w placówek.

szkolenia – marzec – maj 2019

W m-cu marcu br. odbyły się warsztaty dot. zdrowego zywienia oraz edukacji ekonomicznej dla podopiecznych korzystających z programu żywnościowego FEAD 2018.

W Opatówku udział wzięło 51 osób z każdego rodzaju szkolenia , natomiast w Czajkowie ze szkoleń skorzystały 84 osoby. Zainteresowanie było duże w tych miejscowościach.

W m-cu kwietniu br. szkolenia takie odbyły się w Kaliszu, gdzie skorzystało 14 osób z każdego szkolenia ( małe zainteresowanie tą formą pomocy ), w Szczytnikach – 36 osób, oraz w Mycielinie- 10 osób.

W m-cu maju planowane są ostatnie już w tym podprogramie szkolenia w Raszkowie i Stawiszynie. O dokładnym terminie szkoleń GOPS-y te będą informowały swoich podopiecznych.

warsztaty

W m-cu marcu przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu zdrowego żywienia i edukacji ekonomicznej.

Dnia 15.marca w Czajkowie ( w Domu Kultury Czajków 31 ) godz.10.00
dnia 22. marca w Opatówku ( w budynku GOPS ul.Plac Wolności 14 )godz.10.00

Warsztaty w Kaliszu zostały przesunięte na m-c kwiecień 2019;
dnia 04.kwietnia w Kaliszu ( Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25 ) godz.10.00

W ramach POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2018 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
warsztaty edukacji ekonomicznej

Planowany harmonogram warsztatów :

marzec 2019 –  w Opatówku, Czajkowie, Kaliszu

kwiecień 2019 – w Szczytnikach,  Mycielinie, Żelazkowie

maj 2019      – w Raszkowie, w Stawiszynie

W okresie październik 2018 – grudzień 2018 szkolenia odbyły się w zakresie zdrowego żywienia i w zakresie edukacji ekonomicznej: w Sieroszewicach – udział wzięły 27 osoby, w Blizanowie – 16 osób, Liskowie – 20 osób i w Pleszewie – 51 osób ( wszystkie osoby uczestniczyły w obydwu szkoleniach).

W m-cu styczniu 2019 szkolenia odbyły się w Koźminku – 17 osób w każdym szkoleniu.
W m-cu lutym 2019 w Brzezinach – 21 osób, w Doruchowie – 28 osób,w Perzowie – 11 osób w każdym szkoleniu.

punkty wydawania żywności FEAD

Żywność z programu FEAD – podprogram 2018 wydawana jest w następujących punktach :

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 ) tel. 62/757 56 11
Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 ) tel.62/751 10 33

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 ) te. 62/769 87 78

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 ) tel. 62/731 56 76

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )tel. 62/763 86 03

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS ) tel. 62/763 40 37

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )tel. 62/761 84 25

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury ) tel.62/ 786 18 54

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS ) tel. 62/762 54 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS ) tel. 62/751 19 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok tel. 62/739 63 62

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS ) tel. 62/769 11 32

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  ) tel. 62/742 27 38

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  ) tel. 62/752 81 44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )tel. 62/734 35 97

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 ) tel. 62/731 10 49

zmiana inspektora Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że w związku ze zmianą Inspektora Ochrony danych Osobowych zmienił się e-mail kontaktowy. Adresem kontaktowym jest: iodo-pkps@pkps.org.pl

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa .
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo-pkps@pkps.org.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z magazynu żywności Administratora.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z magazynu żywności.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

FEAD 2018 – podsumowanie sierpień – grudzień 2018r

W okresie sierpień – grudzień 2018 ( pierwsze dostawy żywności odbyły się w II połowie października ) w Kaliszu oraz naszych jednostkach  i Ośrodkach Pomocy Społecznej w terenie wydane zostało 118.271, 4 kg  żywności dla beneficjentów programu FEAD – podprogram 2018. :

Kalisz – 14.857,2 kg, Blizanów – 8.991,54 kg, Brzeziny – 8.685,3 kg, Doruchów – 7.639,6 kg, Koźminek – 4.131,16 kg, Lisków – 4.925,6 kg, Opatówek – 7.936,4 kg, Perzów – 2.658,2 kg, Szczytniki – 7.972 kg, Mycielin – 5.629,68 kg, Sieroszewice – 6.316,8 kg, Żelazków – 3.426,36 kg, Raszków – 5.939,88 kg, Pleszew – 14.835,2 kg, Stawiszyn – 8.850 kg, Czajków – 5.476,48 kg. Ogólnie skorzystało 5.341 osób, w tym w Kaliszu 788 osób.
Wydawane były następujące artykuły spożywcze : groszek z marchewką , fasola biała , koncentrat pomidorowy , buraczki wiórki , powidła śliwkowe , makaron jajeczny – , makaron kukurydziany bezglutenowy , kasza gryczana , herbatniki maślane , mleko UHT , ser podpuszczkowy dojrzewający , szynka drobiowa , szynka wieprzowa mielona , pasztet wieprzowy , kabanosy wieprzowe , filet z makreli w oleju , cukier biały , olej rzepakowy.

Dla uczestników tego programu organizowane były warsztaty z zakresu zdrowego żywienia oraz warsztaty edukacji ekonomicznej. Na każdym z nich było 114 osób. Szkolenia te odbyły się w Blizanowie, Sieroszewicach, Liskowie, Pleszewie.