Program żywnościowy FEAD – podprogram 2021 PLUS

Rozpoczyna się następny podprogram programu żywnościowego FEAD – podprogram 2021 PLUS ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ). Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia mające na celu włączenie do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram rozpoczyna się w m-cu lutym 2023r. i trwać będzie do sierpnia 2023 r. Na obecną chwilę żywność jeszcze nie dotarła do naszych magazynów. Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy. Kryteria te wynoszą : 1.70 7 ,20 zł dla osoby samotnej i 1320 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W Kaliszu na chwilę obecną wydane zostały skierowania dla ok. 550 osób.  Osoby bezdomne mogą być kwalifikowane bezpośrednio przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Zestaw na Podprogram 2021 PLUS  obejmuje następujące artykuły spożywcze :  powidła śliwkowe – 0,3 kg, makaron jajeczny świderki – 2 kg, mleko UHT – 2 l.  szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg, cukier biały – 2 kg,  olej rzepakowy – 2 l.

Punkt składania skierowań i wydawania żywności mieści się przy ul. Górnośląskiej 6, wejście od ul. Lipowej.

W ramach POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2021 PLUS – w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach środków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W obecnym podprogramie prowadzone będą szkolenia dotyczące zdrowego żywienia.

Plan szkoleń :

 

marzec 2023 –  w Brzezinach

kwiecień 2023 – w Koźminku, Liskowie, Szczytnikach

maj 2023         – w Perzowie, Czajkowie, Stawiszynie

czerwiec 2023 – w Opatówku , Sieroszewicach, Raszkowie

lipiec 2023-  w Blizanowie, Mycielinie

sierpień 2023 – w Doruchowie, Kaliszu

Ogólnie planujemy przeszkolić ok. 350 osób w zakresie zdrowego żywienia

 

FEAD 2021

Program FEAD – podprogram 2021 ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ) współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia mające na celu włączenie do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Okres realizacji programu to : grudzień 2021 – lipiec 2022r.  przedłużony do m-ca października 2022r. Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, tj. : 1.707,20 zł dla osoby samotnej i 1320,00 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Organizacje Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej mogą samodzielnie kwalifikować osoby bezdomne oraz uchodźców z Ukrainy.

Dystrybucja żywności w programie FEAD- podprogram 2021-  do końca października 2022r.

W ramach POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2021 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

  • szkolenia dotyczące zdrowego żywienia
  • szkolenia edukacji ekonomicznej

W m-cu styczniu 2022r  szkolenia przeprowadzone były w Kaliszu                                                                                                                                                                            W m-cu lutym  – w Blizanowie                                                                                                                                                                                                                                              W m-cu marcu – w Liskowie                                                                                                                                                                                                                                                 W m-cu kwietniu –  w Perzowie i Stawiszynie                                                                                                                                                                                                                  W m-cu maju –  w Doruchowie                                                                                                                                                                                                                                             W m-cu czerwcu –  w Koźminku i Czajkowie                                                                                                                                                                                                                    W m-cu lipcu –  w Opatówku i Mycielinie                                                                                                                                                                                                                          W m-cu sierpniu –  w Brzezinach, Szczytnikach i Raszkowie                                                                                                                                                                                             W m-cu wrześniu – odbędą się w Sieroszewicach

 

Żywność wydawana jest w następujących punktach:

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 ) tel. 62/757 56 11

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a, 62-814 Blizanów ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 ) tel. 62/751 10 33

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 ) tel. 62/769 87 78

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów ( punkt wydawania żywności – ul. Kaliska 1 ) tel. 62/ 731 56 76

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS ) tel. 62/763 86 03

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków ( punkt wydawania żywności – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS ) tel. 62/763 40 37

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku, Plac Wolności 14, 6-860 Opatówek ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS ) tel. 62/761 84 25

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury ) tel. 62/786 18 54

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS ) tel. 62/ 762 54 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie, Korzeniew 114, 63-831 Korzeniew (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS ) tel. 62/ 751 19 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok tel. 62/739 63 62

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn – sala OSP ) tel. 62/752 81 44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS )tel. 62/734 35 97

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 ) tel. 62/731 10 49

FEAD -punkty wydawania żywności

Program FEAD – podprogram 2021 ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ) współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia mające na celu włączenie do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Okres realizacji programu to : grudzień 2021 – lipiec 2022r. z możliwością przedłużenia do m-ca października 2022r. Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, tj. : 1.707,20 zł dla osoby samotnej i 1320,00 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Organizacje Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej mogą samodzielnie kwalifikować osoby bezdomne oraz uchodźców z Ukrainy.

Dystrybucja żywności w programie FEAD- podprogram 2021-  odbywa się  jak dotychczas w następujących punktach:

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 ) tel. 62/757 56 11

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a, 62-814 Blizanów ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 ) tel. 62/751 10 33

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 ) tel. 62/769 87 78

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów ( punkt wydawania żywności – ul. Kaliska 1 ) tel. 62/ 731 56 76

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS ) tel. 62/763 86 03

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków ( punkt wydawania żywności – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS ) tel. 62/763 40 37

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku, Plac Wolności 14, 6-860 Opatówek ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS ) tel. 62/761 84 25

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury ) tel. 62/786 18 54

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS ) tel. 62/ 762 54 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie, Korzeniew 114, 63-831 Korzeniew (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS ) tel. 62/ 751 19 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok tel. 62/739 63 62

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn – sala OSP ) tel. 62/752 81 44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS )tel. 62/734 35 97

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 ) tel. 62/731 10 49

Program żywnościowy FEAD – podprogram 2021 – wydłużony

W wytycznych dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 ( FEAD) – podprogram 2021 wprowadzone zostały zmiany :

– okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych został przedłużony na okres nie dłużej niż do października 2022r. Termin ten może być w uzasadnionych przypadkach skrócony , nie bardziej jednak niż do lipca 2022r.

– od dnia 01.stycznia 2022r  wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej :                                                                                      1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł  dla osoby w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planowane działania towarzyszące FEAD 2021

W ramach POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2021 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

  • szkolenia dotyczące zdrowego żywienia
  • szkolenia edukacji ekonomicznej

Harmonogram szkoleń :

styczeń 2022   – w Kaliszu

luty 2022        –  w Blizanowie, Brzezinach

marzec 2022 –  w Liskowie, Stawiszynie i Szczytnikach

kwiecień 2022 – w Doruchowie, Perzowie i Sieroszewicach

maj 2022         – w Raszkowie, Koźminku i Mycielinie

czerwiec 2022 – w Opatówku i Czajkowie

Ogólnie planujemy przeszkolić ok. 260 osób w zakresie zdrowego żywienia i tyle samo w zakresie edukacji ekonomicznej

Punkty wydawania żywności – FEAD 2021

Dystrybucja żywności w programie FEAD- podprogram 2021- okres realizacji : grudzień 2021 – czerwiec 2022  odbywać się będzie jak dotychczas w następujących punktach:

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 ) tel. 62/757 56 11

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a, 62-814 Blizanów ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 ) tel. 62/751 10 33

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 ) tel. 62/769 87 78

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów ( punkt wydawania żywności – ul. Kaliska 1 ) tel. 62/ 731 56 76

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS ) tel. 62/763 86 03

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków ( punkt wydawania żywności – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS ) tel. 62/763 40 37

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku, Plac Wolności 14, 6-860 Opatówek ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS ) tel. 62/761 84 25

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury ) tel. 62/786 18 54

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS ) tel. 62/ 762 54 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie, Korzeniew 114, 63-831 Korzeniew (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS ) tel. 62/ 751 19 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok tel. 62/739 63 62

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn – sala OSP ) tel. 62/752 81 44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS )tel. 62/734 35 97

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 ) tel. 62/731 10 49

FEAD 2021

Od m-ca grudnia 2021r rozpoczyna się następny podprogram programu żywnościowego FEAD – podprogram 2021 ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ). Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia mające na celu włączenie do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Zakładany okres realizacji programu to : grudzień 2021 – czerwiec 2022r. Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, tj.  : 1.542,20 zł dla osoby samotnej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Na terenie miasta Kalisza planujemy objąć tą pomocą ok. 1200 osób a ogółem ok. 4600 osób ( razem z naszymi jednostkami terenowymi i GOPS – ami współpracującymi z nami w tym zakresie).

Punkt składania skierowań i wydawania żywności w Kaliszu mieści się przy ul. Górnośląskiej 6,  wejście od ul. Lipowej.

Zestaw na Podprogram 2021 obejmuje następujące artykuły spożywcze : groszek z marchewką – 3,20 kg, koncentrat pomidorowy – 1,12 kg,  powidła śliwkowe – 1,50 kg,  makaron jajeczny – 4,5 kg,  kasza jęczmienna – 1 kg,  mleko UHT – 5 l.  szynka drobiowa – 1,8 kg, szynka wieprzowa mielona – 1,2 kg, filet z makreli w oleju – 0,85 kg, cukier biały – 4 kg, olej rzepakowy – 4 l, Łącznie 28,17 kg.

Administratorem danych osobowych odbiorców końcowych POPŻ jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kaliszu, ul. Górnośląska 6.

FEAD – podprogram 2020 – podsumowanie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu włączenie społeczne osób uczestniczących w programie. Są to m.in. warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej, grupy wsparcia, zajęcia aktywizujące zmierzające do wyjścia z ubóstwa. Na naszym terenie prowadzone były warsztaty zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej.

Zarząd PKPS/ GOPS ilość spotkań Ilość osób- zdrowe żywienie Ilość osób-edukacja ekonom.
1 ZG PKPS Blizanów 2 20 21
2 ZG PKPS Brzeziny 2 27 27
3 ZG PKPS Doruchów 2 17 17
4 ZG PKPS Koźminek 2 17 17
5 ZG PKPS Lisków 2 25 25
6 ZG PKPS Opatówek 2 0 42
7 ZG PKPS Perzów 2 15 15
8 ZG PKPS Szczytniki 2 13 12
9 GOPS Mycielin 2 25 25
10 GOPS Sieroszewice 2 20 20
11 M-GOPS Raszków 2 25 25
12 M-GOPS Stawiszyn 2 15 15
13 GOPS Czajków 2 23 23
14 ZR PKPS Kalisz 4 64 64
RAZEM 30 306 348

 

Podprogram 2020 trwał od listopada 2020r  do października 2021r.

Poniżej tabela obrazująca ilość i wartość wydanej żywności oraz ilość osób w poszczególnych zarządach  PKPS / GOPS-ach  w tym okresie.

Zarząd PKPS/ GOPS ilość wydanej żywności wartość wyd. żywności w zł. ilość osób, które otrzymały żywność
1 ZG PKPS Blizanów 19,85728 97,467 403
2 ZG PKPS Brzeziny 23,6068 116,739 475
3 ZG PKPS Doruchów 14,93182 74,934 318
4 ZG PKPS Koźminek 6,40964 31,845 133
5 ZG PKPS Lisków 9,52508 47,518 196
6 ZG PKPS Opatówek 10,5962 52,366 273
7 ZG PKPS Perzów 6,99582 29,617 126
8 ZG PKPS Szczytniki 13,58056 66,861 289
9 GOPS Mycielin 10,68404 53,321 166
10 GOPS Sieroszewice 12,3296 59,986 278
11 M-GOPS Raszków 9,76516 48,516 209
12 M-GOPS Stawiszyn 14,18988 71,213 296
13 GOPS Czajków 9,00496 44,025 177
14 ZR PKPS Kalisz 78,31836 392,061 1647
RAZEM 239,7952 1186,470 4986
*ilość wydanej zywności w tonach

działania towarzyszące – FEAD- podprogram 2020

W ramach programu FEAD – podprogram 2020 przeprowadzono warsztaty z zakresu zdrowego żywienia oraz z zakresu edukacji ekonomicznej, dla beneficjentów :

w m-cu kwietniu 2021 – w Doruchowie-  po 17 osób na każdym szkoleniu,

w Raszkowie – po 23 osoby           ”              ”

w m-cu maju 2021        – w  Mycielinie  –  po 16 osób            ”              ”

w Koźminku – po 17 osób              ”              ”

w m-cu czerwcu 2021 –   w Liskowie  – po 25 osób              ”              ”

w m-cu lipcu 2021      –  w Perzowie   – po 15 osób               ”              ”

w Czajkowie  – po 25 osób             ”              ”

w Opatówku –   67 osób   – szkolenie – edukacja ekonomiczna

W m-cu sierpniu 2021 – planowane są szkolenia w Szczytnikach

W m-cu wrześniu 2021 –          ”                  ”             w Kaliszu ( powtórne)

Przypominamy, że działania te dedykowane są odbiorcom pomocy żywnościowej , mają na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania  są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

rozliczenie FEAD – styczeń – maj 2021

Poniżej przedstawiamy rozliczenie z wydanej żywności FEAD w okresie styczeń 2021 – maj 2021,   ( ilość żywności podana w tonach )

ilość wydanej żywności wartość wyd. żywności w zł. ilość osób
1 ZG PKPS Blizanów 14,466 69.474,71 383
2 ZG PKPS Brzeziny 12,51109 68.876,86 475
3 ZG PKPS Doruchów 10,9287 56.902,08 316
4 ZG PKPS Koźminek 5,0374 23.800,03 129
5 ZG PKPS Lisków 6,70824 34.284,56 195
6 ZG PKPS Opatówek 8,15484 41.456,88 261
7 ZG PKPS Perzów 5,47998 22.387,85 126
8 ZG PKPS Szczytniki 10,72296 54.444,24 301
9 GOPS Czajków 6,92164 33.866,42 177
10 GOPS Mycielin 9,32424 44.191,69 166
11 GOPS Sieroszewice 10,5822 48.254,75 278
12 M-GOPS Raszków 7,08864 35.622,22 203
13 M-GOPS Stawiszyn 11,53468 56.193,48 296
14 ZR PKPS Kalisz 46,06602 240.165,38 1508
165,52663 829.921,16 4814