szkolenia – marzec – maj 2019

W m-cu marcu br. odbyły się warsztaty dot. zdrowego zywienia oraz edukacji ekonomicznej dla podopiecznych korzystających z programu żywnościowego FEAD 2018.

W Opatówku udział wzięło 51 osób z każdego rodzaju szkolenia , natomiast w Czajkowie ze szkoleń skorzystały 84 osoby. Zainteresowanie było duże w tych miejscowościach.

W m-cu kwietniu br. szkolenia takie odbyły się w Kaliszu, gdzie skorzystało 14 osób z każdego szkolenia ( małe zainteresowanie tą formą pomocy ), w Szczytnikach – 36 osób, oraz w Mycielinie- 10 osób.

W m-cu maju planowane są ostatnie już w tym podprogramie szkolenia w Raszkowie i Stawiszynie. O dokładnym terminie szkoleń GOPS-y te będą informowały swoich podopiecznych.

warsztaty

W m-cu marcu przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu zdrowego żywienia i edukacji ekonomicznej.

Dnia 15.marca w Czajkowie ( w Domu Kultury Czajków 31 ) godz.10.00
dnia 22. marca w Opatówku ( w budynku GOPS ul.Plac Wolności 14 )godz.10.00

Warsztaty w Kaliszu zostały przesunięte na m-c kwiecień 2019;
dnia 04.kwietnia w Kaliszu ( Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25 ) godz.10.00

W ramach POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2018 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
warsztaty edukacji ekonomicznej

Planowany harmonogram warsztatów :

marzec 2019 –  w Opatówku, Czajkowie, Kaliszu

kwiecień 2019 – w Szczytnikach,  Mycielinie, Żelazkowie

maj 2019      – w Raszkowie, w Stawiszynie

W okresie październik 2018 – grudzień 2018 szkolenia odbyły się w zakresie zdrowego żywienia i w zakresie edukacji ekonomicznej: w Sieroszewicach – udział wzięły 27 osoby, w Blizanowie – 16 osób, Liskowie – 20 osób i w Pleszewie – 51 osób ( wszystkie osoby uczestniczyły w obydwu szkoleniach).

W m-cu styczniu 2019 szkolenia odbyły się w Koźminku – 17 osób w każdym szkoleniu.
W m-cu lutym 2019 w Brzezinach – 21 osób, w Doruchowie – 28 osób,w Perzowie – 11 osób w każdym szkoleniu.

punkty wydawania żywności FEAD

Żywność z programu FEAD – podprogram 2018 wydawana jest w następujących punktach :

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 ) tel. 62/757 56 11
Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 ) tel.62/751 10 33

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 ) te. 62/769 87 78

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 ) tel. 62/731 56 76

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )tel. 62/763 86 03

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS ) tel. 62/763 40 37

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )tel. 62/761 84 25

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury ) tel.62/ 786 18 54

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS ) tel. 62/762 54 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS ) tel. 62/751 19 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok tel. 62/739 63 62

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS ) tel. 62/769 11 32

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  ) tel. 62/742 27 38

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  ) tel. 62/752 81 44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )tel. 62/734 35 97

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 ) tel. 62/731 10 49

FEAD 2018 – podsumowanie sierpień – grudzień 2018r

W okresie sierpień – grudzień 2018 ( pierwsze dostawy żywności odbyły się w II połowie października ) w Kaliszu oraz naszych jednostkach  i Ośrodkach Pomocy Społecznej w terenie wydane zostało 118.271, 4 kg  żywności dla beneficjentów programu FEAD – podprogram 2018. :

Kalisz – 14.857,2 kg, Blizanów – 8.991,54 kg, Brzeziny – 8.685,3 kg, Doruchów – 7.639,6 kg, Koźminek – 4.131,16 kg, Lisków – 4.925,6 kg, Opatówek – 7.936,4 kg, Perzów – 2.658,2 kg, Szczytniki – 7.972 kg, Mycielin – 5.629,68 kg, Sieroszewice – 6.316,8 kg, Żelazków – 3.426,36 kg, Raszków – 5.939,88 kg, Pleszew – 14.835,2 kg, Stawiszyn – 8.850 kg, Czajków – 5.476,48 kg. Ogólnie skorzystało 5.341 osób, w tym w Kaliszu 788 osób.
Wydawane były następujące artykuły spożywcze : groszek z marchewką , fasola biała , koncentrat pomidorowy , buraczki wiórki , powidła śliwkowe , makaron jajeczny – , makaron kukurydziany bezglutenowy , kasza gryczana , herbatniki maślane , mleko UHT , ser podpuszczkowy dojrzewający , szynka drobiowa , szynka wieprzowa mielona , pasztet wieprzowy , kabanosy wieprzowe , filet z makreli w oleju , cukier biały , olej rzepakowy.

Dla uczestników tego programu organizowane były warsztaty z zakresu zdrowego żywienia oraz warsztaty edukacji ekonomicznej. Na każdym z nich było 114 osób. Szkolenia te odbyły się w Blizanowie, Sieroszewicach, Liskowie, Pleszewie.

W ramach POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2018 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

  • warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
  • warsztaty edukacji ekonomicznej

Harmonogram warsztatów :

listopad 2018   – w Blizanowie, Liskowie i Sieroszewicach

grudzień 2018 –  w Pleszewie

styczeń 2019 –   w Koźminku, Perzowie

luty 2019       – w Brzezinach, Doruchowie, Kaliszu

marzec 2019 –  w Opatówku, Czajkowie

kwiecień 2019 – w Szczytnikach,  Mycielinie, Żelazkowie

maj 2019      – w Raszkowie

Ogólnie planujemy przeszkolić ok. 300 osób w zakresie zdrowego żywienia i 300 osób w zakresie edukacji ekonomicznej

Punkty wydawania żywności FEAD – podprogram 2018

Żywność z programu FEAD – podprogram 2018 wydawana jest w następujących punktach :
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 )

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 )

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 )

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 )

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury )

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )

oraz  pierwszy raz w tym podprogramie  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 )

FEAD – podprogram 2018

Rozpoczyna się nowa tura programu żywnościowego FEAD – podprogram 2018 ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ). Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia  mające na celu włączenie  do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Jak zaznaczaliśmy wczesniej program  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Podprogram 2018  trwać będzie do maja 2019 r.  Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy. Od października br. kryteria te wynoszą :  1.402 zł dla osoby samotnej  i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. MOPS w Kaliszu na chwilę obecną wydał skierowania dla ok. 820 osób.

Punkt składania skierowań i wydawania żywności mieści się przy ul. Górnośląskiej 6, wejście od ul. Lipowej.                                                                                                          Rozpoczęcie dystrybucji żywności planujemy na dzień 05.listopada br. Punkt wydawania czynny będzie w  poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 i doraźnie w nagłych wypadkach.

Zestaw na Podprogram 2018 obejmuje następujące  artykuły spożywcze : groszek z marchewką – 3,60 kg, fasola biała – 3,60 kg, koncentrat pomidorowy – 1,60 kg, buraczki wiórki – 1,05 kg, powidła śliwkowe – 1,80 kg, makaron jajeczny – 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,5 kg, ryż biały – 3 kg, kasza gryczana – 1,5 kg, herbatniki maślane – 0,8 kg, mleko UHT – 7 l. ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg, szynka drobiowa – 3 kg, szynka wieprzowa mielona – 2,1 kg, pasztet wieprzowy – 0,64 kg, kabanosy wieprzowe – 0,36 kg, filet z makreli w oleju – 1,7 kg, cukier biały – 4 kg, miód nektarowy wielokwiatowy – 0,4 kg, olej rzepakowy – 4 l, gołąbki w sosie pomidorowym – 1,6 kg.

 

FEAD 2018

Przygotowujemy się do rozpoczęcia następnego podprogramu z programu żywnościowego FEAD- podprogram 2018. Przypominamy, iż program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 r i trwać będzie do maja 2019 r.  Osoby zainteresowane, spełniające wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, tj. 1.268 zł dla osoby samotnej  i 1028 zł dla osoby w rodzinie, mogą składać już skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania wydają pracownicy socjalni w MOPS ie ( GOPS-ach).

Prosimy także o zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących w/w programu.

Punkt przyjmowania skierowań i dystrybucji żywności : Kalisz, ul. Górnośląska 6 ( wejście od ul. Lipowej ).

Nadmieniamy, że zajmujemy się dystrybucją  żywności dla osób z terenu miasta Kalisza oraz ościennych gmin : w Blizanowie, Brzezinach, Doruchowie, Koźminku, Liskowie, Opatówku, Perzowie, Szczytnikach, Stawiszynie, Pleszewie, Raszkowie, Mycielinie, Sieroszewicach i Żelazkowie. Do tego podprogramu przystąpił również GOPS w Czajkowie.

W ramach programu dla beneficjentów prowadzimy działania towarzyszące w postaci szkoleń z zakresu zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej – gospodarowanie budżetem domowym.

 

FEAD – podprogram 2017 – podsumowanie

Dnia 30. czerwca br. zakończył się kolejny podprogram z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla najuboższych osób. W programie uczestniczyły osoby/ rodziny z terenu miasta Kalisza oraz naszych jednostek terenowych i GOPS-ów.  Łącznie rozdysponowaliśmy  331.355,2 kg zywności na kwotę 1.632.785,62 zł. Wydawane były następujące art. spożywcze: groszek z marchewką w ilości – 25.800 kg, fasola biała – 25.800 kg, koncentrat pomidorowy – 11.264 kg, buraczki wiórki – 6.720 kg, powidła śliwkowe – 9.828 kg, makaron jajeczny – 29.120 kg, makaron kukurydziany  bezglutenowy – 3.360 kg, ryż biały – 26.400 kg, kasza gryczana – 12.960 kg, herbatniki maślane – 3.740 kg, mleko UHT – 45.360 l, ser podpuszczkowy dojrzewający – 15.500 kg, szynka drobiowa – 19.699,2 kg, szynka wieprzowa mielona – 13.478,4 kg, pasztet wieprz. – 3.993,6 kg, kabanosy wieprz, – 2.073,6 kg, filet z makreli w oleju – 11.328,8 kg, cukier biały – 25.920 kg, miód nektarowy wielokwiatowy – 2.073,6 kg, olej rzepakowy – 25.920 l, gulasz wieprz. z warzywami – 11.016 kg

Podział żywności na poszczególne zarządy/GOPS -y :

Kalisz – wydano  żywności w ilości ;  61.148,18 kg,  na kwotę  303.160,94 zł .  Z pomocy skorzystało :    1224 os                    Blizanów –  wydano  żywności w ilości   27.033,18 kg  na kwotę  136.655,48 zł   Z pomocy skorzystało :    534 osoby             Brzeziny –   wydano  żywności w ilości   28.609,92 kg na kwotę   140.287,44 zł    Z pomocy skorzystało:    520 osób        Doruchów –  wydano  żywności w ilośc  19.525,34 kg na kwotę      96.173,75 zł    Z pomocy skorzystały:      382 0s.                Koźminek – wydano  żywności w iloSci    9.208,12 kg  na kwotę    45.398,78 zł    Z pomocy skorzystało :    174 os                   Lisków      –  wydano  żywności w ilości  12.039,8  kg   na kwotę     59.349,32 zł   Z pomocy skorzystało :    246 os               Opatówek  – wydano  żywności w ilości  19.305,32 kg na kwotę      95.106,66 zł   Z pomocy skorzystało :    401 os
Perzów   –      wydano  żywności w ilości   6.002,06 kg  na kwotę     25.195,60 zł    Z pomocy skorzystało:    118 osób                Szczytniki  –  wydano  żywności w ilości 19.808,07 kg na kwotę     98.108,25 zł    Z pomocy skorzystało:    349 os
GOPS Mycielin –   wydano  żywności :   13.792,74 kg  na kwotę      67.972,37 zł     Z pomocy skorzystało:   268 os
GOPS Sieroszewice –   wydano  żywności : 14.166,51 kg na kwotę  69.154,52 zł     Z pomocy skorzystało:   282 os
GOPS Żelazków    –   wydano  żywności :     8.957,06 kg  na kwotę  44.105,96 zł    Z pomocy skorzystało:   177 osób           M-GOPS Raszków   – wydano  żywności :  14.732,62 kg  na kwotę   72.143,77 zł    Z pomocy skorzystało :  306 osób             M-GOPS Pleszew     – wydano  żywności :  58.674,08 kg  na kwotę  288.006,47 zł  Z pomocy skorzystało :  1138 os             M-GOPS Stawiszyn  –  wydano  żywności : 18.352,20 kg na kwotę      91.966,30 zł   Z pomocy skorzystało  :  380 osób

 Razem :         6499 osób

Od poczatku programu żywnosciowego FEAD – podprogram 2014 – osoby uczestniczące w dystrybucji zywności i prowadzeniu rozliczeń na terenach OPL( zarządów gminnych i GOPS-ów) czynią to społecznie.  W  podprogramie 2017 osób tych było 60.

W Podprogramie 2017  przeprowadzono działania towarzyszące( szkolenia ) w zakresie zdrowego żywienia – 17 szkoleń dla 338 osób oraz  17 szkoleń z zakresu edukacji ekonomicznej dla 339 osób. W szkoleniach brały udział osoby z w/w placówek.