rusza dystrybucja żywności

Rozpoczęcie dystrybucji żywności w jednostkach terenowych nastąpi w dniach 29-30. stycznia. Magazyn żywności w Kaliszu, przy ul. Lipowej 1, rozpocznie wydawanie w dniach 03 – 04. lutego ( dla mieszkańców Kalisza). Od tego czasu czynny będzie w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 15.30

FEAD 2019 – działania towarzyszące

W ramach POPŻ 2014 – 2020 –FEAD – podprogram 2019 oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach środków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :
• warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
• warsztaty edukacji ekonomicznej

Warsztaty planujemy przeprowadzić w następujących okresach :
styczeń 2020 – w Szczytnikach, Perzowie
luty 2020 – w Blizanowie, Doruchowie
marzec 2020 – w Opatówku, Czajkowie, Brzezinach, Liskowie
kwiecień 2020 – w Raszkowie, Mycielinie, Sieroszewicach
maj 2020 – w Koźminku, Stawiszynie, Pleszewie
czerwiec 2020 – w Kaliszu

O dokładnych terminach warsztatów beneficjenci programu FEAD – osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach będą informowani przez właściwe pod względem miejsca zamieszkania organizacje ( PKPS-y, GOPS-y) prowadzące w/w program.
Ogólnie planujemy przeszkolić ok. 300 osób w zakresie zdrowego żywienia i 300 osób w zakresie edukacji ekonomicznej

FEAD 2019- punkty wydawania żywności

Żywność z programu FEAD – podprogram 2019 wydawana będzie w następujących punktach :
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 ) tel. 62/757 56 11
Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a, 62-814 Blizanów ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 ) tel. 62/751 10 33

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 ) tel. 62/769 87 78

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów ( punkt wydawania żywności – ul. Kaliska 1 ) tel. 62/ 731 56 76

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS ) tel. 62/763 86 03

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków ( punkt wydawania żywności – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS ) tel. 62/763 40 37

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku, Plac Wolności 14, 6-860 Opatówek ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS ) tel. 62/761 84 25

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury ) tel. 62/786 18 54

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS ) tel. 62/ 762 54 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie, Korzeniew 114, 63-831 Korzeniew (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS ) tel. 62/ 751 19 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok tel. 62/739 63 62

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34 ) tel. 62/ 742 27 38

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn – sala OSP ) tel. 62/752 81 44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS )tel. 62/734 35 97

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 ) tel. 62/731 10 49

Program FEAD – podprogram 2019

Rozpoczyna się następny podprogram programu żywnościowego FEAD – podprogram 2019 ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ). Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia mające na celu włączenie do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja żywności rozpocznie się w m-cu grudniu i trwać będzie do lipca 2020 r. Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy. Od października br. kryteria te wynoszą : 1.402 zł dla osoby samotnej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. MOPS w Kaliszu na chwilę obecną wydał skierowania dla ok. 620 osób.

Punkt składania skierowań i wydawania żywności mieści się przy ul. Górnośląskiej 6, wejście od ul. Lipowej.

Zestaw na Podprogram 2019 obejmuje następujące artykuły spożywcze : groszek z marchewką – 3,20 kg, fasola biała – 3,20 kg, koncentrat pomidorowy – 1,12 kg, buraczki wiórki – 1,05 kg, powidła śliwkowe – 1,80 kg, sok jabłkowy klarowny – 4 l. makaron jajeczny – 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy – 1 kg, ryż biały – 3 kg, kasza gryczana – 1,5 kg, herbatniki maślane – 0,8 kg, mleko UHT – 7 l. ser podpuszczkowy dojrzewający – 2 kg, szynka drobiowa – 2,7 kg, szynka wieprzowa mielona – 1,8 kg, pasztet wieprzowy – 0,48 kg, filet z makreli w oleju – 1,53 kg, cukier biały – 4 kg, olej rzepakowy – 4 l, gołąbki w sosie pomidorowym – 1,7 kg.

Administratorem danych osobowych odbiorców końcowych POPŻ jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kaliszu, ul. Górnośląska 6.

FEAD 2018 – podsumowanie

W m-cu czerwcu zakończył się kolejny podprogram z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących. W programie uczestniczyły osoby/ rodziny z terenu miasta Kalisza oraz naszych jednostek terenowych i GOPS-ów.  Łącznie rozdysponowaliśmy  304.186,6 kg zywności na kwotę 1.519.041,70 zł. Wydawane były następujące art. spożywcze: groszek z marchewką w ilości – 22.200 kg, fasola biała – 22.200 kg, koncentrat pomidorowy – 9.728 kg, buraczki wiórki – 6.30 kg, powidła śliwkowe – 11.232 kg, makaron jajeczny – 28.0000 kg, makaron kukurydziany  bezglutenowy – 3.360 kg, ryż biały – 18.400 kg, kasza gryczana – 9.072 kg, herbatniki maślane – 5.100 kg, mleko UHT – 43.200 l, ser podpuszczkowy dojrzewający – 15.000 kg, szynka drobiowa – 18.662,4 kg, szynka wieprzowa mielona – 12.960 kg, pasztet wieprz. – 3.993,6 kg, kabanosy wieprz, – 2.203,2 kg, filet z makreli w oleju – 10.281,6 kg, cukier biały – 24.480 kg, miód nektarowy wielokwiatowy – 2.419,2 kg, olej rzepakowy – 25.110 l, gulasz wieprz. z warzywami – 10.281,6 kg

Podział żywności na poszczególne zarządy/GOPS -y :

Kalisz – wydano  żywności w ilości :  49.892 kg,  na kwotę  255.490,55 zł .  Z pomocy skorzystało :    991 osób.         Blizanów –  wydano  żywności w ilości   26.019 kg  na kwotę  129.322,21 zł   Z pomocy skorzystało :    498 osoby             Brzeziny –   wydano  żywności w ilości   26.360 kg na kwotę   129.618,42 zł    Z pomocy skorzystało:    510 osób        Doruchów –  wydano  żywności w ilośc  19.700 kg na kwotę      98.315,36 zł    Z pomocy skorzystały:      400 0s.                Koźminek – wydano  żywności w iloSci    8.872 kg  na kwotę    44.259,48 zł    Z pomocy skorzystało :    161 os                   Lisków      –  wydano  żywności w ilości  10.837  kg   na kwotę     54.102,34 zł   Z pomocy skorzystało :    229 os               Opatówek  – wydano  żywności w ilości  16.730,5 kg na kwotę      83.479,65 zł   Z pomocy skorzystało :    356 os
Perzów   –      wydano  żywności w ilości   5.301,9 kg  na kwotę     23.056,05 zł    Z pomocy skorzystało:    108 osób                Szczytniki  –  wydano  żywności w ilości 18.175,8 kg na kwotę     90.829,39 zł    Z pomocy skorzystało:    356 os
GOPS Mycielin –   wydano  żywności :   11.057,5 kg  na kwotę      55.160,65 zł     Z pomocy skorzystało:   225 os
GOPS Sieroszewice –   wydano  żywności : 15.907,7 kg na kwotę  79.389,65 zł     Z pomocy skorzystało:   323 os
GOPS Żelazków    –   wydano  żywności :     6.325 kg  na kwotę  31.614,91 zł    Z pomocy skorzystało:   130 osób           M-GOPS Raszków   – wydano  żywności :  14.142,7 kg  na kwotę   69.951,51 zł    Z pomocy skorzystało :  263 osób             M-GOPS Pleszew     – wydano  żywności :  42.573,8 kg  na kwotę  213.556,55 zł  Z pomocy skorzystało :  852 os             M-GOPS Stawiszyn  –  wydano  żywności : 18.102,9 kg na kwotę      90.088,67 zł   Z pomocy skorzystało  :  353 osób. GOPS Czajków – wydano żywności : 14.185,6 kg na kwotę 70.806,24 zł. z pomocy skorzystało : 288 osób.
Łącznie w podprogramie tym wzięło udział : 6.043 osoby

W Podprogramie 2018  przeprowadzono działania towarzyszące( szkolenia ) w zakresie zdrowego żywienia – 20 szkoleń dla 431 osób oraz  20 szkoleń z zakresu edukacji ekonomicznej również dla 431 osób. Szkolenia odbyły się w każdej z w/w placówek.

szkolenia – marzec – maj 2019

W m-cu marcu br. odbyły się warsztaty dot. zdrowego zywienia oraz edukacji ekonomicznej dla podopiecznych korzystających z programu żywnościowego FEAD 2018.

W Opatówku udział wzięło 51 osób z każdego rodzaju szkolenia , natomiast w Czajkowie ze szkoleń skorzystały 84 osoby. Zainteresowanie było duże w tych miejscowościach.

W m-cu kwietniu br. szkolenia takie odbyły się w Kaliszu, gdzie skorzystało 14 osób z każdego szkolenia ( małe zainteresowanie tą formą pomocy ), w Szczytnikach – 36 osób, oraz w Mycielinie- 10 osób.

W m-cu maju planowane są ostatnie już w tym podprogramie szkolenia w Raszkowie i Stawiszynie. O dokładnym terminie szkoleń GOPS-y te będą informowały swoich podopiecznych.

warsztaty

W m-cu marcu przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu zdrowego żywienia i edukacji ekonomicznej.

Dnia 15.marca w Czajkowie ( w Domu Kultury Czajków 31 ) godz.10.00
dnia 22. marca w Opatówku ( w budynku GOPS ul.Plac Wolności 14 )godz.10.00

Warsztaty w Kaliszu zostały przesunięte na m-c kwiecień 2019;
dnia 04.kwietnia w Kaliszu ( Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25 ) godz.10.00

W ramach POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2018 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
warsztaty edukacji ekonomicznej

Planowany harmonogram warsztatów :

marzec 2019 –  w Opatówku, Czajkowie, Kaliszu

kwiecień 2019 – w Szczytnikach,  Mycielinie, Żelazkowie

maj 2019      – w Raszkowie, w Stawiszynie

W okresie październik 2018 – grudzień 2018 szkolenia odbyły się w zakresie zdrowego żywienia i w zakresie edukacji ekonomicznej: w Sieroszewicach – udział wzięły 27 osoby, w Blizanowie – 16 osób, Liskowie – 20 osób i w Pleszewie – 51 osób ( wszystkie osoby uczestniczyły w obydwu szkoleniach).

W m-cu styczniu 2019 szkolenia odbyły się w Koźminku – 17 osób w każdym szkoleniu.
W m-cu lutym 2019 w Brzezinach – 21 osób, w Doruchowie – 28 osób,w Perzowie – 11 osób w każdym szkoleniu.

punkty wydawania żywności FEAD

Żywność z programu FEAD – podprogram 2018 wydawana jest w następujących punktach :

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 ) tel. 62/757 56 11
Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 ) tel.62/751 10 33

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 ) te. 62/769 87 78

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 ) tel. 62/731 56 76

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )tel. 62/763 86 03

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS ) tel. 62/763 40 37

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )tel. 62/761 84 25

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury ) tel.62/ 786 18 54

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS ) tel. 62/762 54 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS ) tel. 62/751 19 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok tel. 62/739 63 62

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS ) tel. 62/769 11 32

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  ) tel. 62/742 27 38

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  ) tel. 62/752 81 44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )tel. 62/734 35 97

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 ) tel. 62/731 10 49

FEAD 2018 – podsumowanie sierpień – grudzień 2018r

W okresie sierpień – grudzień 2018 ( pierwsze dostawy żywności odbyły się w II połowie października ) w Kaliszu oraz naszych jednostkach  i Ośrodkach Pomocy Społecznej w terenie wydane zostało 118.271, 4 kg  żywności dla beneficjentów programu FEAD – podprogram 2018. :

Kalisz – 14.857,2 kg, Blizanów – 8.991,54 kg, Brzeziny – 8.685,3 kg, Doruchów – 7.639,6 kg, Koźminek – 4.131,16 kg, Lisków – 4.925,6 kg, Opatówek – 7.936,4 kg, Perzów – 2.658,2 kg, Szczytniki – 7.972 kg, Mycielin – 5.629,68 kg, Sieroszewice – 6.316,8 kg, Żelazków – 3.426,36 kg, Raszków – 5.939,88 kg, Pleszew – 14.835,2 kg, Stawiszyn – 8.850 kg, Czajków – 5.476,48 kg. Ogólnie skorzystało 5.341 osób, w tym w Kaliszu 788 osób.
Wydawane były następujące artykuły spożywcze : groszek z marchewką , fasola biała , koncentrat pomidorowy , buraczki wiórki , powidła śliwkowe , makaron jajeczny – , makaron kukurydziany bezglutenowy , kasza gryczana , herbatniki maślane , mleko UHT , ser podpuszczkowy dojrzewający , szynka drobiowa , szynka wieprzowa mielona , pasztet wieprzowy , kabanosy wieprzowe , filet z makreli w oleju , cukier biały , olej rzepakowy.

Dla uczestników tego programu organizowane były warsztaty z zakresu zdrowego żywienia oraz warsztaty edukacji ekonomicznej. Na każdym z nich było 114 osób. Szkolenia te odbyły się w Blizanowie, Sieroszewicach, Liskowie, Pleszewie.