W ramach POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2018 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

  • warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
  • warsztaty edukacji ekonomicznej

Harmonogram warsztatów :

listopad 2018   – w Blizanowie, Liskowie i Sieroszewicach

grudzień 2018 –  w Pleszewie

styczeń 2019 –   w Koźminku, Perzowie

luty 2019       – w Brzezinach, Doruchowie, Kaliszu

marzec 2019 –  w Opatówku, Czajkowie

kwiecień 2019 – w Szczytnikach,  Mycielinie, Żelazkowie

maj 2019      – w Raszkowie

Ogólnie planujemy przeszkolić ok. 300 osób w zakresie zdrowego żywienia i 300 osób w zakresie edukacji ekonomicznej

Punkty wydawania żywności FEAD – podprogram 2018

Żywność z programu FEAD – podprogram 2018 wydawana jest w następujących punktach :
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 )

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 )

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 )

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 )

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury )

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )

oraz  pierwszy raz w tym podprogramie  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 )

FEAD – podprogram 2018

Rozpoczyna się nowa tura programu żywnościowego FEAD – podprogram 2018 ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ). Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia  mające na celu włączenie  do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Jak zaznaczaliśmy wczesniej program  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Podprogram 2018  trwać będzie do maja 2019 r.  Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy. Od października br. kryteria te wynoszą :  1.402 zł dla osoby samotnej  i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. MOPS w Kaliszu na chwilę obecną wydał skierowania dla ok. 820 osób.

Punkt składania skierowań i wydawania żywności mieści się przy ul. Górnośląskiej 6, wejście od ul. Lipowej.                                                                                                          Rozpoczęcie dystrybucji żywności planujemy na dzień 05.listopada br. Punkt wydawania czynny będzie w  poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 i doraźnie w nagłych wypadkach.

Zestaw na Podprogram 2018 obejmuje następujące  artykuły spożywcze : groszek z marchewką – 3,60 kg, fasola biała – 3,60 kg, koncentrat pomidorowy – 1,60 kg, buraczki wiórki – 1,05 kg, powidła śliwkowe – 1,80 kg, makaron jajeczny – 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,5 kg, ryż biały – 3 kg, kasza gryczana – 1,5 kg, herbatniki maślane – 0,8 kg, mleko UHT – 7 l. ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg, szynka drobiowa – 3 kg, szynka wieprzowa mielona – 2,1 kg, pasztet wieprzowy – 0,64 kg, kabanosy wieprzowe – 0,36 kg, filet z makreli w oleju – 1,7 kg, cukier biały – 4 kg, miód nektarowy wielokwiatowy – 0,4 kg, olej rzepakowy – 4 l, gołąbki w sosie pomidorowym – 1,6 kg.

 

FEAD 2018

Przygotowujemy się do rozpoczęcia następnego podprogramu z programu żywnościowego FEAD- podprogram 2018. Przypominamy, iż program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 r i trwać będzie do maja 2019 r.  Osoby zainteresowane, spełniające wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, tj. 1.268 zł dla osoby samotnej  i 1028 zł dla osoby w rodzinie, mogą składać już skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania wydają pracownicy socjalni w MOPS ie ( GOPS-ach).

Prosimy także o zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących w/w programu.

Punkt przyjmowania skierowań i dystrybucji żywności : Kalisz, ul. Górnośląska 6 ( wejście od ul. Lipowej ).

Nadmieniamy, że zajmujemy się dystrybucją  żywności dla osób z terenu miasta Kalisza oraz ościennych gmin : w Blizanowie, Brzezinach, Doruchowie, Koźminku, Liskowie, Opatówku, Perzowie, Szczytnikach, Stawiszynie, Pleszewie, Raszkowie, Mycielinie, Sieroszewicach i Żelazkowie. Do tego podprogramu przystąpił również GOPS w Czajkowie.

W ramach programu dla beneficjentów prowadzimy działania towarzyszące w postaci szkoleń z zakresu zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej – gospodarowanie budżetem domowym.

 

FEAD – podprogram 2017 – podsumowanie

Dnia 30. czerwca br. zakończył się kolejny podprogram z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla najuboższych osób. W programie uczestniczyły osoby/ rodziny z terenu miasta Kalisza oraz naszych jednostek terenowych i GOPS-ów.  Łącznie rozdysponowaliśmy  331.355,2 kg zywności na kwotę 1.632.785,62 zł. Wydawane były następujące art. spożywcze: groszek z marchewką w ilości – 25.800 kg, fasola biała – 25.800 kg, koncentrat pomidorowy – 11.264 kg, buraczki wiórki – 6.720 kg, powidła śliwkowe – 9.828 kg, makaron jajeczny – 29.120 kg, makaron kukurydziany  bezglutenowy – 3.360 kg, ryż biały – 26.400 kg, kasza gryczana – 12.960 kg, herbatniki maślane – 3.740 kg, mleko UHT – 45.360 l, ser podpuszczkowy dojrzewający – 15.500 kg, szynka drobiowa – 19.699,2 kg, szynka wieprzowa mielona – 13.478,4 kg, pasztet wieprz. – 3.993,6 kg, kabanosy wieprz, – 2.073,6 kg, filet z makreli w oleju – 11.328,8 kg, cukier biały – 25.920 kg, miód nektarowy wielokwiatowy – 2.073,6 kg, olej rzepakowy – 25.920 l, gulasz wieprz. z warzywami – 11.016 kg

Podział żywności na poszczególne zarządy/GOPS -y :

Kalisz – wydano  żywności w ilości ;  61.148,18 kg,  na kwotę  303.160,94 zł .  Z pomocy skorzystało :    1224 os                    Blizanów –  wydano  żywności w ilości   27.033,18 kg  na kwotę  136.655,48 zł   Z pomocy skorzystało :    534 osoby             Brzeziny –   wydano  żywności w ilości   28.609,92 kg na kwotę   140.287,44 zł    Z pomocy skorzystało:    520 osób        Doruchów –  wydano  żywności w ilośc  19.525,34 kg na kwotę      96.173,75 zł    Z pomocy skorzystały:      382 0s.                Koźminek – wydano  żywności w iloSci    9.208,12 kg  na kwotę    45.398,78 zł    Z pomocy skorzystało :    174 os                   Lisków      –  wydano  żywności w ilości  12.039,8  kg   na kwotę     59.349,32 zł   Z pomocy skorzystało :    246 os               Opatówek  – wydano  żywności w ilości  19.305,32 kg na kwotę      95.106,66 zł   Z pomocy skorzystało :    401 os
Perzów   –      wydano  żywności w ilości   6.002,06 kg  na kwotę     25.195,60 zł    Z pomocy skorzystało:    118 osób                Szczytniki  –  wydano  żywności w ilości 19.808,07 kg na kwotę     98.108,25 zł    Z pomocy skorzystało:    349 os
GOPS Mycielin –   wydano  żywności :   13.792,74 kg  na kwotę      67.972,37 zł     Z pomocy skorzystało:   268 os
GOPS Sieroszewice –   wydano  żywności : 14.166,51 kg na kwotę  69.154,52 zł     Z pomocy skorzystało:   282 os
GOPS Żelazków    –   wydano  żywności :     8.957,06 kg  na kwotę  44.105,96 zł    Z pomocy skorzystało:   177 osób           M-GOPS Raszków   – wydano  żywności :  14.732,62 kg  na kwotę   72.143,77 zł    Z pomocy skorzystało :  306 osób             M-GOPS Pleszew     – wydano  żywności :  58.674,08 kg  na kwotę  288.006,47 zł  Z pomocy skorzystało :  1138 os             M-GOPS Stawiszyn  –  wydano  żywności : 18.352,20 kg na kwotę      91.966,30 zł   Z pomocy skorzystało  :  380 osób

 Razem :         6499 osób

Od poczatku programu żywnosciowego FEAD – podprogram 2014 – osoby uczestniczące w dystrybucji zywności i prowadzeniu rozliczeń na terenach OPL( zarządów gminnych i GOPS-ów) czynią to społecznie.  W  podprogramie 2017 osób tych było 60.

W Podprogramie 2017  przeprowadzono działania towarzyszące( szkolenia ) w zakresie zdrowego żywienia – 17 szkoleń dla 338 osób oraz  17 szkoleń z zakresu edukacji ekonomicznej dla 339 osób. W szkoleniach brały udział osoby z w/w placówek.

 

informacja

Informacyjnie podaje się, że z dniem 30 czerwca br. kończy się program żywnościowy FEAD – podprogram 2017 i jednocześnie zostaje zakończone wydawanie artykułów żywnościowych. Stany magazynowe na dzień 30.czerwca pozostaną zerowe.
Planowane szkolenia zgodnie z Wytycznymi IZ  zostały wykonane w 100 %.
We wszystkich placówkach prowadzących dystrybucję żywności zamieszczone są widoczne informacje o możliwości składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące.  W okresie trwania programu we wszystkich punktach dystrybucji nie odnotowano żadnych skarg. Zamieszczone są także informacje o składzie ilosciowym i asortymentowym zestawu na dany podprogram w widocznym miejscu dla beneficjentów, oraz plakaty dot. Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020, kończącym się Podprogramem 2017 i perspektywa realizacji Podprogram 2018.

 

informacja

Uprzejmie informujemy, iż nasz magazyn przy ul. Lipowej  od dnia 28 .maja br. czynny będzie codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 16.00. Prosimy zainteresowane osoby o odbieranie żywności FEAD, gdyż został miesiąc do rozdysponowania artykułów.

punkty wydawania żywności

W m-cu kwietniu na terenie miasta Kalisza wydaliśmy dla beneficjentów programu  FEAD   4.392,22 kg żywności, a w terenie   21.876.32 kg.
W ramach programu  rozdaliśmy ulotki z przepisami kulinarnymi dla  354 osób
Przypominamy, iż nasze punkty odbioru zywności mieszczą się :
Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 )

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 )

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 )

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 )

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury )

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )

podsumowanie I kwartału 2018roku

W m-cach styczeń – marzec 2018 w ramach programu FEAD – podprogram 2017 rozdysponowaliśmy łącznie  116.967,88 kg żywności :  cukier biały, olej rzepakowy, ryż biały, mleko UHT, szynka wieprzowa, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, groszek z marchewką, fasola biała, makaron jajeczny, makaron kukur. bezglutenowy, ser podpuszczkowy ,gulasz wieprz z warzywami, filet z makreli w oleju, kasza gryczana, buraczki wiórki, powidła sliwkowe, koncentrat pomidorowy, herbatniki maślane, miód nektarowy wielokwiatowy oraz kabanosy wieprzowe.

Odbyły się szkolenia z zakresu zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej

w m-cu styczniu :  w Kaliszu    –  4 osoby uczestniczyły w obydwu  szkoleniach

w Szczytnikach – 18 osób

w m-cu lutym :  w Mycielinie –  10 osób

w m-cu marcu : w Koźminku  –  14 osób

w Raszkowie –  26 osób

w Żelazkowie –  15 osób

Razem ze szkoleń skorzystało 87 osób.

 

szkolenia w m-cu styczniu 2018

W m-cu styczniu 2018r zrealizowane zostały działania towarzyszące w ramach programu FEAD.
Przeprowadzono szkolenia w Kaliszu i Szczytnikach.  W Kaliszu udział wzięły 4 osoby ( 25 osób zostało zakwalifikowanych do wzięcia udziału ) w szkoleniach z zakresu zdrowego żywienia i edukacji ekonomicznej. W Szczytnikach ze szkoleń skorzystało 18 osób.