podsumowanie I kwartału FEAD podprogram 2017

Od początku podprogramu 2017 ( sierpień ) do m-ca października w Kaliszu i współpracujących z nami gminach rozdysponowaliśmy  65.141 kg żywności. Były to następujące artykuły :  groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła sliwkowe, ryż biały, kasza gryczana, mleko UHT, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały.   Z pomocy skorzystało  5.549 osób.

Od m-ca listopada 2017  wydawać będziemy : makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, olej rzepakowy, filet z makreli w oleju, groszek z marchewką, gulasz z warzywami, herbatniki maślane, ser podpuszczkowy dojrzewający, fasola biała

działania towarzyszące

W ramach POPŻ 2014 – 2020 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

 • warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
 • warsztaty edukacji ekonomicznej

Harmonogram warsztatów :

dnia 21.września 2017     – Sieroszewice –    ilość osób uczestniczących  –  28 ( na każde warsztaty)

dnia 18.października       – Brzeziny        –                       „”                                -22  ”      ”

24 października       –  Lisków      –                           ”                                 – 24   ”       ”

24 października     – Opatówek   –                           ”                                 –  40   ”     ”

26 pażdziernika     –  Stawiszyn  –                          ”                                    –  15  ”         ”

30 października   –  Perzów       –                            ”                                    –  12   ”      ”

27 listopada          –  Blizanów    –                            „”                                  –  28     ”    ”       ( planowane  )

21 listopada          –  Doruchów –                             ”                                   –  20     ”    ”’                   ”

23 listopada           –  Pleszew                                    ”                                   –  57    ”    ”                     ”

grudzień               –  Kalisz                                        ”                                  – 30   ”    ”                      ”

styczeń 2018        – Szczytniki                                 ”                                  –  18    ”    ”                        ”

luty                        – Koźminek                                   ”                                  –  18    ”     ”                     ”

luty                         – Mycielin                                     ”                                 –  15   ”      ”                        ”

marzec                    –  Żelazków                                ”                                    –  15  ”           ”                ”

kwiecień                   – Raszków                                 ”                                     –  18  ”          ”                   ”

……………………………………………………………………

Razem planujemy przeszkolić  360 osób  na każdy rodzaj warsztatów.

W m-cach wrzesień – październik 2017 wzięło udział  141 osób w warsztatach zdrowego żywienia i 141 osób w warsztatach edukacji ekonomicznej

skład paczki żywnościowej

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych wydawana jest osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2017 ( program trwa do czerwca 2018 )

Zestaw na podprogram 2017 artykułów spożywczych dla 1 odbiorcy końcowego obejmuje :

 • groszek z marchewką   – 4 kg
 • fasola biała              – 4 kg
 • koncentrat pomidorowy    –  1,76 kg
 • buraczki wiórki      – 1,05 kg
 • powidła sliwkowe   – 1,5 kg
 • makaron jajeczny   –  4,5 kg
 • makaron kukurydziany bezglutenowy  –  0,5 kg
 • ryż biały    –  4 kg
 • kasza gryczana   –  2 kg
 • herbatniki maslane  –  0,6 kg
 • mleko UHT    –  7 l
 • ser podpuszczkowy dojrzewający  – 2,4 kg
 • gulasz wieprzowy z warzywami    – 1,7 kg
 • szynka drobiowa   – 3 kg
 • szynka wieprzowa mielona    –  2,1 kg
 • pasztet wieprzowy    –  0,64 kg
 • filet z makreli w oleju  –  1,7 kg
 • cukier biały   –  4 kg
 • olej rzepakowy   – 4 l

jednostki realizujące program FEAD 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W realizacji podprogramu  2017  uczestniczą następujące jednostki :

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 )

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 )

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 )

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 )

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury )

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )

 

Po otrzymaniu żywności z magazynu głównego w Kaliszu OPL ( organizacje partnerskie lokalne ) wydają żywność dla beneficjentów w zależności od uwarunkowań w danej jednostce, w ciągu kilku dni.

 

rusza dystrybucja żywności FEAD

Dnia 18. września br rozpoczynamy wydawanie żywności z programu FEAD – Podprogram 2017.  Zapraszamy do naszego magazynu ( wejście od ul. Lipowej ) po odbiór żywności  w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30

Na pierwsze dostawy otrzymamy : groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki tarte, kasza gryczana

 

 

Rozpoczęcie nowego programu zywnościowego- FEAD 2017

Informujemy, iż rusza nowy program żywnościowy FEAD 2017. Przyjmujemy skierowania do otrzymania żywności wydane przez pracowników socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Graniczna 1.

Przypominamy, że żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi okreslone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy :

– 1268,00 zł dla osoby samotnej

– 1028,00 zł dla jednego członka w rodzinie

podsumowanie FEAD – podprogram 2016

 

Dnia 30 czerwca 2017 r. zakończył się kolejny cykl Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – podprogram 2016.

Z programu skorzystało ogółem 6.439 osób z miasta Kalisza i podległych gmin uczestniczących w tym programie : Blizanów, Brzeziny, Doruchów, Koźminek, Lisków, Opatówek, Perzów, Szczytniki, Pleszew, Stawiszyn, Raszków, Sieroszewice, Mycielin oraz Żelazków. Wydane zostało 319.396 kg żywności : makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy  , cukier biały, olej rzepakowy.

Osoby korzystające z pomocy żywnościowej mogły wziąć udział    w organizowanych szkoleniach – warsztatach.  Ze szkoleń nt. zdrowego żywienia skorzystało 337 osób, a ze szkoleń nt. gospodarowania budżetem domowym – 328 osób z Kalisza i jednostek w/w.

Harmonogram szkoleń :

18.10.2016  Kalisz

19.10.2016 Sieroszewice

20.10.2016 Blizanów

07.11.2016 Doruchów

08.11.2016 Stawiszyn

10.11.2016 Opatówek

22.11.2016 Pleszew

23.11.2016 Lisków

18.01.2017 Raszków

31.01.2017 Szczytniki

15.02.2017 Koźminek

23.02.2017 Brzeziny

02.03.2017 Żelazków

15.03. 2017 Perzów

11.04.2017 Mycielin

 

 

żywność w m-cach luty – kwiecień 2017

Od m-ca lutego 2017 do chwili obecnej rozdysponowaliśmy wśród mieszkańców Kalisza i w jednostkach terenowych ok. 127 ton żywności dla ok. 6300 osób. Były to następujące artykuły : ser podpuszczkowy, gulasz wieprzowy z warzywami, mleko UHT, cukier biały, herbatniki, fasola biała, makaron jajeczny, ryż biały, groszek z marchewką, olej, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, filety z makreli w oleju, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, szynka drobiowa.

W w/w okresie przeprowadzone zostały szkolenia w ramach działań towarzyszących  – z zakresu zdrowego żywienia oraz gospodarowania budżetem domowym. W szkoleniach wzięły udział 84 osoby korzystające z programu FEAD – Podprogram 2016. Odbyły się one w Koźminku, Brzezinach,Żelazkowie, Perzowie i Mycielinie ( Słuszkowie )