FEAD 2017 sierpień – grudzień

W okresie sierpień – grudzien 2017 z pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD – skorzystało  5.935 osób z terenu miast i gmin : Kalisz, Stawiszyn, Pleszew, Raszków, Blizanów, Brzeziny, Doruchów, Koźminek, Lisków, Opatówek, Perzów, szczytniki, Mycielin, Sieroszewice, Żelazków. W samym Kaliszu żywność odebrały 1002 osoby.

Wydawane były następujące artykuły żywnościowe : groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, gulasz wieprz. z warzywami, filet z makreli w oleju, cukier biały i olej rzepakowy. Łączna ilość wydania 140.033,33 kg.  Artykuły te będą wydawane również w okresie styczeń – czerwiec 2018 ( do momentu rozdysponowania towaru )

W ramach programu przeprowadzono warsztaty w zakresie zdrowego żywienia – udział wzięły 152 osoby oraz edukacji ekonomicznej – 153 osoby z terenu miast i gmin : Blizanów, Brzeziny, Doruchów, Lisków, Opatówek, Perzów, Sieroszewice, Pleszew, Stawiszyn.

wigilia dla podopiecznych

P1000938-kopiaP1000885P1000867P1000890P1000900P1000901P1000923P1000910P1000935P1000903P1000865P1000857Zarząd Okręgowy PKPS w Kaliszu zorganizował w dniu 21 grudnia 2017 r wieczerzę wigilijną dla 85 podopiecznych. Były to osoby samotne. W wieczerzy brali udział przedstawiciele Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ks. prałat proboszcz Parafii Św. Józefa. Przy kolacji były kolędy, dzielenie się opłatkiem, życzenia, wzruszenia i podziękowania podopiecznych za pamięć o nich i troskliwą pomoc i opiekę.

 

działania towarzyszące -podsumowanie IX – XII 2017

Obraz6Obraz7Obraz2Obraz1Obraz4Obraz8W okresie wrzesień – grudzień 2017 r w ramach podprogramu FEAD 2017 przeprowadzonych zostało 11 szkoleń z zakresu zdrowego żywienia oraz 11 szkoleń z zakresu edukacji ekonomicznej. Ze szkoleń skorzystały 252 osoby na każde szkolenie.

Warsztaty były przeprowadzane w następujących miejscowościach :

Sieroszewice, Brzeziny, Stawiszyn, Perzów, Lisków, Opatówek, Doruchów, Blizanów, Pleszew.

 

podsumowanie I kwartału FEAD podprogram 2017

Od początku podprogramu 2017 ( sierpień ) do m-ca października w Kaliszu i współpracujących z nami gminach rozdysponowaliśmy  65.141 kg żywności. Były to następujące artykuły :  groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła sliwkowe, ryż biały, kasza gryczana, mleko UHT, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały.   Z pomocy skorzystało  5.549 osób.

Od m-ca listopada 2017  wydawać będziemy : makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, olej rzepakowy, filet z makreli w oleju, groszek z marchewką, gulasz z warzywami, herbatniki maślane, ser podpuszczkowy dojrzewający, fasola biała

działania towarzyszące

W ramach POPŻ 2014 – 2020 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

 • warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
 • warsztaty edukacji ekonomicznej

Harmonogram warsztatów :

dnia 21.września 2017     – Sieroszewice –    ilość osób uczestniczących  –  28 ( na każde warsztaty)

dnia 18.października       – Brzeziny        –                       „”                                -22  ”      ”

24 października       –  Lisków      –                           ”                                 – 24   ”       ”

24 października     – Opatówek   –                           ”                                 –  40   ”     ”

26 pażdziernika     –  Stawiszyn  –                          ”                                    –  15  ”         ”

30 października   –  Perzów       –                            ”                                    –  12   ”      ”

27 listopada          –  Blizanów    –                            „”                                  –  28     ”    ”       ( planowane  )

21 listopada          –  Doruchów –                             ”                                   –  20     ”    ”’                   ”

23 listopada           –  Pleszew                                    ”                                   –  57    ”    ”                     ”

grudzień               –  Kalisz                                        ”                                  – 30   ”    ”                      ”

styczeń 2018        – Szczytniki                                 ”                                  –  18    ”    ”                        ”

luty                        – Koźminek                                   ”                                  –  18    ”     ”                     ”

luty                         – Mycielin                                     ”                                 –  15   ”      ”                        ”

marzec                    –  Żelazków                                ”                                    –  15  ”           ”                ”

kwiecień                   – Raszków                                 ”                                     –  18  ”          ”                   ”

……………………………………………………………………

Razem planujemy przeszkolić  360 osób  na każdy rodzaj warsztatów.

W m-cach wrzesień – październik 2017 wzięło udział  141 osób w warsztatach zdrowego żywienia i 141 osób w warsztatach edukacji ekonomicznej

skład paczki żywnościowej

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych wydawana jest osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2017 ( program trwa do czerwca 2018 )

Zestaw na podprogram 2017 artykułów spożywczych dla 1 odbiorcy końcowego obejmuje :

 • groszek z marchewką   – 4 kg
 • fasola biała              – 4 kg
 • koncentrat pomidorowy    –  1,76 kg
 • buraczki wiórki      – 1,05 kg
 • powidła sliwkowe   – 1,5 kg
 • makaron jajeczny   –  4,5 kg
 • makaron kukurydziany bezglutenowy  –  0,5 kg
 • ryż biały    –  4 kg
 • kasza gryczana   –  2 kg
 • herbatniki maslane  –  0,6 kg
 • mleko UHT    –  7 l
 • ser podpuszczkowy dojrzewający  – 2,4 kg
 • gulasz wieprzowy z warzywami    – 1,7 kg
 • szynka drobiowa   – 3 kg
 • szynka wieprzowa mielona    –  2,1 kg
 • pasztet wieprzowy    –  0,64 kg
 • filet z makreli w oleju  –  1,7 kg
 • cukier biały   –  4 kg
 • olej rzepakowy   – 4 l

jednostki realizujące program FEAD 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W realizacji podprogramu  2017  uczestniczą następujące jednostki :

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 )

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 )

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 )

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 )

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury )

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )

 

Po otrzymaniu żywności z magazynu głównego w Kaliszu OPL ( organizacje partnerskie lokalne ) wydają żywność dla beneficjentów w zależności od uwarunkowań w danej jednostce, w ciągu kilku dni.

 

rusza dystrybucja żywności FEAD

Dnia 18. września br rozpoczynamy wydawanie żywności z programu FEAD – Podprogram 2017.  Zapraszamy do naszego magazynu ( wejście od ul. Lipowej ) po odbiór żywności  w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30

Na pierwsze dostawy otrzymamy : groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki tarte, kasza gryczana

 

 

Rozpoczęcie nowego programu zywnościowego- FEAD 2017

Informujemy, iż rusza nowy program żywnościowy FEAD 2017. Przyjmujemy skierowania do otrzymania żywności wydane przez pracowników socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Graniczna 1.

Przypominamy, że żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi okreslone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy :

– 1268,00 zł dla osoby samotnej

– 1028,00 zł dla jednego członka w rodzinie