jednostki realizujące program FEAD 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W realizacji podprogramu  2017  uczestniczą następujące jednostki :

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 )

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 )

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 )

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 )

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury )

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )

 

Po otrzymaniu żywności z magazynu głównego w Kaliszu OPL ( organizacje partnerskie lokalne ) wydają żywność dla beneficjentów w zależności od uwarunkowań w danej jednostce, w ciągu kilku dni.

 

rusza dystrybucja żywności FEAD

Dnia 18. września br rozpoczynamy wydawanie żywności z programu FEAD – Podprogram 2017.  Zapraszamy do naszego magazynu ( wejście od ul. Lipowej ) po odbiór żywności  w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30

Na pierwsze dostawy otrzymamy : groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki tarte, kasza gryczana

 

 

Rozpoczęcie nowego programu zywnościowego- FEAD 2017

Informujemy, iż rusza nowy program żywnościowy FEAD 2017. Przyjmujemy skierowania do otrzymania żywności wydane przez pracowników socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Graniczna 1.

Przypominamy, że żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi okreslone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy :

– 1268,00 zł dla osoby samotnej

– 1028,00 zł dla jednego członka w rodzinie

podsumowanie FEAD – podprogram 2016

 

Dnia 30 czerwca 2017 r. zakończył się kolejny cykl Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – podprogram 2016.

Z programu skorzystało ogółem 6.439 osób z miasta Kalisza i podległych gmin uczestniczących w tym programie : Blizanów, Brzeziny, Doruchów, Koźminek, Lisków, Opatówek, Perzów, Szczytniki, Pleszew, Stawiszyn, Raszków, Sieroszewice, Mycielin oraz Żelazków. Wydane zostało 319.396 kg żywności : makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy  , cukier biały, olej rzepakowy.

Osoby korzystające z pomocy żywnościowej mogły wziąć udział    w organizowanych szkoleniach – warsztatach.  Ze szkoleń nt. zdrowego żywienia skorzystało 337 osób, a ze szkoleń nt. gospodarowania budżetem domowym – 328 osób z Kalisza i jednostek w/w.

Harmonogram szkoleń :

18.10.2016  Kalisz

19.10.2016 Sieroszewice

20.10.2016 Blizanów

07.11.2016 Doruchów

08.11.2016 Stawiszyn

10.11.2016 Opatówek

22.11.2016 Pleszew

23.11.2016 Lisków

18.01.2017 Raszków

31.01.2017 Szczytniki

15.02.2017 Koźminek

23.02.2017 Brzeziny

02.03.2017 Żelazków

15.03. 2017 Perzów

11.04.2017 Mycielin

 

 

żywność w m-cach luty – kwiecień 2017

Od m-ca lutego 2017 do chwili obecnej rozdysponowaliśmy wśród mieszkańców Kalisza i w jednostkach terenowych ok. 127 ton żywności dla ok. 6300 osób. Były to następujące artykuły : ser podpuszczkowy, gulasz wieprzowy z warzywami, mleko UHT, cukier biały, herbatniki, fasola biała, makaron jajeczny, ryż biały, groszek z marchewką, olej, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, filety z makreli w oleju, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, szynka drobiowa.

W w/w okresie przeprowadzone zostały szkolenia w ramach działań towarzyszących  – z zakresu zdrowego żywienia oraz gospodarowania budżetem domowym. W szkoleniach wzięły udział 84 osoby korzystające z programu FEAD – Podprogram 2016. Odbyły się one w Koźminku, Brzezinach,Żelazkowie, Perzowie i Mycielinie ( Słuszkowie )

 

żywność w m-cu styczeń 2017

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016  w miesiącu styczniu 2017 rozdysponowano 12.950 kg żywności ( mleko UHT, groszek z marchewką, powidła śliwkowe, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy ) dla niespełna 1000 osób z terenu miasta Kalisza. Dla naszych jednostek w terenie wydaliśmy ok.31.100 kg żywności dla ok. 5030 osób.

W chwili obecnej wydajemy następujące art.żywnościowe : mleko UHT, groszek z marchewką, powidła śliwkowe, szynka drobiowa, gulasz wieprz. z warzywami, cukier biały, olej rzepakowy i ser podpuszczkowy.

Przypominamy, iż magazyn nasz ( wejście od ul. Lipowej ) czynny jest w każdy poniedziałek (oraz doraźnie od wtorku do piątku) w godz. 8.00 – 15.30

Dla podopiecznych z terenu PKPS w Szczytnikach i M-GOPS Raszków zorganizowane zostały szkolenia z zakresu zdrowego żywienia dla 43 osób i gospodarowania budżetem domowym dla 32 osób.

 

informacja – zmiana kryterium dochodowego

Pomocą żywnościową w ramach programu Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby
w rodzinie
.
Niniejsza zmiana obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 roku.
Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej prosimy o zgłaszanie się do naszej siedziby przy ul. Górnośląskiej 6, bądź do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Graniczna 1, celem otrzymania skierowania.

 

 

Żywność w listopadzie i grudniu 2016

W m-cach listopad – grudzień wydawane były/ są dla podopiecznych następujące artykuły spożywcze :

fasola biała, makaron jajeczny, powidła śliwkowe, groszek z marchewką, olej rzepakowy, mleko UHT, szynka drobiowa.

W m-cu listopadzie wydano beneficjentom z terenu miasta Kalisza żywność w ilości  9.075,45 kg. Żywność odebrało ok.850 osób

Na terenach podległych naszemu zarządowi w m-cu listopadzie zorganizowano szkolenia z zakresu zdrowego żywienia i gospodarowania budżetem domowym. Ze szkoleń skorzystały  292 osoby, z Pleszewa, Doruchowa, Stawiszyna, Opatówka i Liskowa.

informacja o Podprogramie 2015

Z  Programu FEAD -Podprogram 2015  ogólnie skorzystało 7.476 osób ( w tym 2.586 dzieci ) z terenu miasta Kalisza i gmin : Blizanów, Brzeziny, Doruchów, Gołuchów, Koźminek, Lisków,Opatówek, Perzów, Szczytniki, Godziesze, Mycielin, Stawiszyn, Pleszew, Żelazków.

Wydano żywność w ilości 404.258,8 kg.