FEAD 2021 PLUS – podsumowanie

W m-cu wrześniu 2023r. zakończył się podprogram 2021 PLUS z programu żywnościowego FEAD  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Z programu żywnościowego skorzystało oprócz naszych polskich beneficjentów, 516 uchodźców wojennych z terenu Ukrainy. W podprogramie 2021 PLUS wydawane były następujące artykuły spożywcze: powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały i olej rzepakowy. Łącznie paczka wynosiła 9,2 kg na osobę.
Osoby korzystające z programu żywnościowego mogły uczestniczyć w  działaniach towarzyszących mających na celu włączenie społeczne , zmierzające do wyjścia z ubóstwa. Szkolenia przeprowadzono w Blizanowie, Brzezinach, Czajkowie, Doruchowie, Kaliszu, Koźminku, Liskowie, Mycielinie, Opatówku, Perzowie, Raszkowie, Sieroszewicach, Stawiszynie i Szczytnikach. Łącznie skorzystało 245 osób ze szkoleń nt. zdrowego żywienia .

Poniżej przedstawiamy tabele z podziałem na poszczególne jednostki uczestniczące w programie

Lp. Nazwa OPL ilość osób wydana żywność
w kg.
wartość wydanej żywności w zł.
1 Blizanów  210 3.815,6 24.842,19
2 Brzeziny  328 4.999 32.665,85
3 Doruchów  285 2.892,4 18.709,30
4 Koźminek  99 1.246,6 8.052,91
5 Lisków  181 2.046 13.228,80
6 Opatówek  200 1.854,2 12.016,53
7 Perzów  135 1.364,2 8.848,99
8 Szczytniki  249  2.725 17.632,52
9 Mycielin  206 2.988,4 19.509,09
10 Sieroszewice  227 2.678,2 17.459,97
11 Raszków  111 1.265,2 8.209,62
12 Stawiszyn  206 3.103,2 20.212,26
13 Czajków  130 1.815,8 11.768,13
14 Kalisz  1297 13.469,8 88.477,72
 Razem:  3864  46.263,6 kg 301.633,88 zł

FEAD 2021 – podsumowanie

W m-cu październiku 2022r. zakończył się podprogram 2021 z programu żywnościowego FEAD  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Z programu żywnościowego skorzystało oprócz naszych polskich beneficjentów, 296 uchodźców wojennych z terenu Ukrainy.
Działania towarzyszące mają na celu włączenie społeczne osób uczestniczących w programie. Są to m.in. warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej, grupy wsparcia, zajęcia aktywizujące zmierzające do wyjścia z ubóstwa. Na naszym terenie prowadzone były warsztaty zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej.

Poniżej przedstawiamy tabele z podziałem na poszczególne jednostki

Lp. Nazwa OPL ilość osób wydana żywność     w kg. wartość wydanej żywności w zł.
1 Blizanów 375 8178,80 45641,14
2 Brzeziny 448 10785,72 60088,85
3 Doruchów 310 6600,52 36685,93
4 Koźminek 119 2883,16 16005,4
5 Lisków 201 4050,20 22493,19
6 Opatówek 244 4786,68 26572,68
7 Perzów 121 2800,76 15370,07
8 szczytniki 262 6069,60 33626,68
9 Mycielin 215 4830,20 26561,97
10 Sieroszewice 280 6142,60 34037
11 Raszków 184 3903,92 21822,82
12 Stawiszyn 310 6632,40 36657,55
13 Czajków 165 3521,44 19514,02
14 Kalisz 1589 31962,80 176215,27
 Razem: 4823 103148,80 571292,57

 

 

Lp. Nazwa OPL ilość osób
zdrowe żywienie edukacja ekonomiczna
1 Blizanów 20 20
2 Brzeziny 25 25
3 Doruchów 20 20
4 Koźminek 15 15
5 Lisków 20 20
6 Opatówek 20 20
7 Perzów 25 25
8 szczytniki 12 12
9 Mycielin 15 15
10 Sieroszewice 25 25
11 Raszków 16 16
12 Stawiszyn 20 20
13 Czajków 21 21
14 Kalisz 24 24
 Razem: 278 278