FEAD 2021

Od m-ca grudnia 2021r rozpoczyna się następny podprogram programu żywnościowego FEAD – podprogram 2021 ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ). Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia mające na celu włączenie do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Zakładany okres realizacji programu to : grudzień 2021 – czerwiec 2022r. Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, tj.  : 1.542,20 zł dla osoby samotnej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Na terenie miasta Kalisza planujemy objąć tą pomocą ok. 1200 osób a ogółem ok. 4600 osób ( razem z naszymi jednostkami terenowymi i GOPS – ami współpracującymi z nami w tym zakresie).

Punkt składania skierowań i wydawania żywności w Kaliszu mieści się przy ul. Górnośląskiej 6,  wejście od ul. Lipowej.

Zestaw na Podprogram 2021 obejmuje następujące artykuły spożywcze : groszek z marchewką – 3,20 kg, koncentrat pomidorowy – 1,12 kg,  powidła śliwkowe – 1,50 kg,  makaron jajeczny – 4,5 kg,  kasza jęczmienna – 1 kg,  mleko UHT – 5 l.  szynka drobiowa – 1,8 kg, szynka wieprzowa mielona – 1,2 kg, filet z makreli w oleju – 0,85 kg, cukier biały – 4 kg, olej rzepakowy – 4 l, Łącznie 28,17 kg.

Administratorem danych osobowych odbiorców końcowych POPŻ jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kaliszu, ul. Górnośląska 6.

FEAD – podprogram 2020 – podsumowanie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu włączenie społeczne osób uczestniczących w programie. Są to m.in. warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej, grupy wsparcia, zajęcia aktywizujące zmierzające do wyjścia z ubóstwa. Na naszym terenie prowadzone były warsztaty zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej.

Zarząd PKPS/ GOPS ilość spotkań Ilość osób- zdrowe żywienie Ilość osób-edukacja ekonom.
1 ZG PKPS Blizanów 2 20 21
2 ZG PKPS Brzeziny 2 27 27
3 ZG PKPS Doruchów 2 17 17
4 ZG PKPS Koźminek 2 17 17
5 ZG PKPS Lisków 2 25 25
6 ZG PKPS Opatówek 2 0 42
7 ZG PKPS Perzów 2 15 15
8 ZG PKPS Szczytniki 2 13 12
9 GOPS Mycielin 2 25 25
10 GOPS Sieroszewice 2 20 20
11 M-GOPS Raszków 2 25 25
12 M-GOPS Stawiszyn 2 15 15
13 GOPS Czajków 2 23 23
14 ZR PKPS Kalisz 4 64 64
RAZEM 30 306 348

 

Podprogram 2020 trwał od listopada 2020r  do października 2021r.

Poniżej tabela obrazująca ilość i wartość wydanej żywności oraz ilość osób w poszczególnych zarządach  PKPS / GOPS-ach  w tym okresie.

Zarząd PKPS/ GOPS ilość wydanej żywności wartość wyd. żywności w zł. ilość osób, które otrzymały żywność
1 ZG PKPS Blizanów 19,85728 97,467 403
2 ZG PKPS Brzeziny 23,6068 116,739 475
3 ZG PKPS Doruchów 14,93182 74,934 318
4 ZG PKPS Koźminek 6,40964 31,845 133
5 ZG PKPS Lisków 9,52508 47,518 196
6 ZG PKPS Opatówek 10,5962 52,366 273
7 ZG PKPS Perzów 6,99582 29,617 126
8 ZG PKPS Szczytniki 13,58056 66,861 289
9 GOPS Mycielin 10,68404 53,321 166
10 GOPS Sieroszewice 12,3296 59,986 278
11 M-GOPS Raszków 9,76516 48,516 209
12 M-GOPS Stawiszyn 14,18988 71,213 296
13 GOPS Czajków 9,00496 44,025 177
14 ZR PKPS Kalisz 78,31836 392,061 1647
RAZEM 239,7952 1186,470 4986
*ilość wydanej zywności w tonach

działania towarzyszące – FEAD- podprogram 2020

W ramach programu FEAD – podprogram 2020 przeprowadzono warsztaty z zakresu zdrowego żywienia oraz z zakresu edukacji ekonomicznej, dla beneficjentów :

w m-cu kwietniu 2021 – w Doruchowie-  po 17 osób na każdym szkoleniu,

w Raszkowie – po 23 osoby           ”              ”

w m-cu maju 2021        – w  Mycielinie  –  po 16 osób            ”              ”

w Koźminku – po 17 osób              ”              ”

w m-cu czerwcu 2021 –   w Liskowie  – po 25 osób              ”              ”

w m-cu lipcu 2021      –  w Perzowie   – po 15 osób               ”              ”

w Czajkowie  – po 25 osób             ”              ”

w Opatówku –   67 osób   – szkolenie – edukacja ekonomiczna

W m-cu sierpniu 2021 – planowane są szkolenia w Szczytnikach

W m-cu wrześniu 2021 –          ”                  ”             w Kaliszu ( powtórne)

Przypominamy, że działania te dedykowane są odbiorcom pomocy żywnościowej , mają na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania  są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

rozliczenie FEAD – styczeń – maj 2021

Poniżej przedstawiamy rozliczenie z wydanej żywności FEAD w okresie styczeń 2021 – maj 2021,   ( ilość żywności podana w tonach )

ilość wydanej żywności wartość wyd. żywności w zł. ilość osób
1 ZG PKPS Blizanów 14,466 69.474,71 383
2 ZG PKPS Brzeziny 12,51109 68.876,86 475
3 ZG PKPS Doruchów 10,9287 56.902,08 316
4 ZG PKPS Koźminek 5,0374 23.800,03 129
5 ZG PKPS Lisków 6,70824 34.284,56 195
6 ZG PKPS Opatówek 8,15484 41.456,88 261
7 ZG PKPS Perzów 5,47998 22.387,85 126
8 ZG PKPS Szczytniki 10,72296 54.444,24 301
9 GOPS Czajków 6,92164 33.866,42 177
10 GOPS Mycielin 9,32424 44.191,69 166
11 GOPS Sieroszewice 10,5822 48.254,75 278
12 M-GOPS Raszków 7,08864 35.622,22 203
13 M-GOPS Stawiszyn 11,53468 56.193,48 296
14 ZR PKPS Kalisz 46,06602 240.165,38 1508
165,52663 829.921,16 4814

działania towarzyszące

W ramach POPŻ 2014 – 2020 –FEAD – podprogram 2020 oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach środków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :
• warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
• warsztaty edukacji ekonomicznej

W m-cu styczniu 2021 warsztaty przeprowadzono w Kaliszu. Udział wzięło 40 osób w szkoleniu z zakresu zdrowego żywienia oraz 40 osób z zakresu edukacji ekonomicznej. Uczestnicy mogli dowiedzieć się  nt. racjonalnego odżywiania, diet, zarządzania budżetem domowym, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych.

W m-cu lutym 2021 warsztaty takie odbyły się w Stawiszynie. W obydwu formach działania uczestniczyło po 20 osób.

W m-cu marcu 2021   warsztaty odbyły się w Blizanowie-  po 21 osób;  w Brzezinach – po 27 osób; w Sieroszewicach – po 25 osób.

punkty wydawania żywności FEAD

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 ) tel. 62/757 56 11

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a, 62-814 Blizanów ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 ) tel. 62/751 10 33

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 ) tel. 62/769 87 78

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów ( punkt wydawania żywności – ul. Kaliska 1 ) tel. 62/ 731 56 76

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS ) tel. 62/763 86 03

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków ( punkt wydawania żywności – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS ) tel. 62/763 40 37

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku, Plac Wolności 14, 6-860 Opatówek ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS ) tel. 62/761 84 25

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury ) tel. 62/786 18 54

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS ) tel. 62/ 762 54 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie, Korzeniew 114, 63-831 Korzeniew (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS ) tel. 62/ 751 19 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok tel. 62/739 63 62

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn – sala OSP ) tel. 62/752 81 44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS )tel. 62/734 35 97

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 ) tel. 62/731 10 49

zmiana do wytycznych w programie FEAD – podprogram 2020

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu FEAD – podprogram 2020 okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych zostaje wydłużony do września 2021r. ( zmiana z dn. 17.lutego 2021r)

Zmienia się skład paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego ( doszedł jeden artykuł – kawa zbożowa rozpuszczalna)

Zestaw na Podprogram 2020 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe

 • groszek z marchewką 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 • buraczki wiorki 1,40 kg,
 • powidła śliwkowe 1,50 kg,
 • mus jabłkowy 1,44 kg,
 • fasolka po bretońsku 1,50 kg.

2) Artykuły skrobiowe

 • makaron jajeczny świderki 5,00 kg,
 • płatki owsiane 1 kg,
 • ryż biały 2 kg,
 • kasza jęczmienna 1,50 kg,
 • herbatniki maślane 0,40 kg,
 • kawa zbożowa rozpuszczalna 0,6 kg,

3) Artykuły mleczne

 • mleko UHT 7 1,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg,

4) Artykuły mięsne

 • szynka drobiowa 2,40 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
 • pasztet drobiowy 0,32 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,19 kg,

5) Cukier

 • cukier biały 4 kg,
 • miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg

6) Tłuszcze

 • olej rzepakowy 4 1

 

działania towarzyszące- szkolenia – Kalisz

W dniu 26.stycznia 2021 ( wtorek) w naszym punkcie wydawania żywności przy ul. Lipowej w Kaliszu odbędą się szkolenia w ramach działań towarzyszących z programu FEAD 2020. Szkolenia będą przeprowadzane w godz. 8.30 – 11.00 . Osoby zainteresowane zapraszamy. Będą udostępnione materiały z zakresu zdrowego żywienia , a także edukacji ekonomicznej.

 

harmonogram szkoleń – FEAD 2020

W ramach POPŻ 2014 – 2020 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

 • warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
 • warsztaty edukacji ekonomicznej

Harmonogram warsztatów :

 

 

m-c styczeń 2021        – w Kaliszu       planujemy  szkolenia dla  ok.  30 osób      ( w każdym rodzaju szkoleń )

m-c luty                        – w Blizanowie                       ‚ ‚                            –  20      ”                             ”

– w Stawiszynie                      ”                             –  10      ”                              ”

m-c  marzec                 – w Opatówku                         ”                            –  20      ”                              ”

– w Brzezinach                        ”                            –  25       ”                             ”

– w Sieroszewicach                 ”                             – 15       ”                              ”

m-c kwiecień              – w Doruchowie                      ”                             – 15       ”                              ”

– w Raszkowie                        ”                              – 15       ”                              ”

m-c maj                      – w Koźminku                         ”                              – 10      ”                               ”

– w Mycielinie                       ”                               – 15      ”                                ”

m-c czerwiec              – w Perzowie                          ”                               – 10     ”                                 ”

– w Liskowie                           ”                               – 20     ”                                ”

m-c lipiec                   – w Czajkowie                        ”                               – 20     ”                                ”

m-c sierpień             – w Szczytnikach                   ”                                – 15      ”                               ”

……………………………………………………………………

Razem planujemy przeszkolić ok.  240 osób  w każdym rodzaju warsztatów.

O dokładnych terminach warsztatów beneficjenci programu FEAD – osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach będą informowani przez właściwe pod względem miejsca zamieszkania organizacje ( PKPS-y, GOPS-y) prowadzące w/w program.

Działania towarzyszące realizowane będą stacjonarnie z zachowaniem środków bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb, bądź też w sposób indywidualny poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych.

 

grant ” stop COVID -19

 

16109715660246670704573955968379

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kaliszu  w dniu 04-12-2020 rok otrzymał  za pośrednictwem Miasta Kalisza  Grant” STOP COWID-19. BEZPIECZNE SYSTEMY SPOŁECZNE W WIELKOPOLSCE.” W wysokości 168 930,00 zł.  środki z UE wyniosły 159 545,00 zł.  z Budżetu państwa  9 385,00 zł.  ZR PKPS w Kaliszu z własnych środków dołożył kwotę 18 770,00 zł. .

W ramach przyznanego grantu dokonano wypłat dodatków specjalnych dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i pracujące w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi oraz z opiekunkami i interesantami korzystającymi z pomocy PKPS. Zakupiono również rękawice ochronne, maseczki jednorazowe, przyłbice i środki do dezynfekcji  rąk.

 

Kalisz   31-12-2020