punkty wydawania żywności FEAD

Żywność z programu FEAD – podprogram 2018 wydawana jest w następujących punktach :

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 ) tel. 62/757 56 11
Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 ) tel.62/751 10 33

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 ) te. 62/769 87 78

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 ) tel. 62/731 56 76

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )tel. 62/763 86 03

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS ) tel. 62/763 40 37

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )tel. 62/761 84 25

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury ) tel.62/ 786 18 54

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS ) tel. 62/762 54 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS ) tel. 62/751 19 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok tel. 62/739 63 62

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS ) tel. 62/769 11 32

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  ) tel. 62/742 27 38

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  ) tel. 62/752 81 44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )tel. 62/734 35 97

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 ) tel. 62/731 10 49

zmiana inspektora Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że w związku ze zmianą Inspektora Ochrony danych Osobowych zmienił się e-mail kontaktowy. Adresem kontaktowym jest: iodo-pkps@pkps.org.pl

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa .
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo-pkps@pkps.org.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z magazynu żywności Administratora.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z magazynu żywności.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

FEAD 2018 – podsumowanie sierpień – grudzień 2018r

W okresie sierpień – grudzień 2018 ( pierwsze dostawy żywności odbyły się w II połowie października ) w Kaliszu oraz naszych jednostkach  i Ośrodkach Pomocy Społecznej w terenie wydane zostało 118.271, 4 kg  żywności dla beneficjentów programu FEAD – podprogram 2018. :

Kalisz – 14.857,2 kg, Blizanów – 8.991,54 kg, Brzeziny – 8.685,3 kg, Doruchów – 7.639,6 kg, Koźminek – 4.131,16 kg, Lisków – 4.925,6 kg, Opatówek – 7.936,4 kg, Perzów – 2.658,2 kg, Szczytniki – 7.972 kg, Mycielin – 5.629,68 kg, Sieroszewice – 6.316,8 kg, Żelazków – 3.426,36 kg, Raszków – 5.939,88 kg, Pleszew – 14.835,2 kg, Stawiszyn – 8.850 kg, Czajków – 5.476,48 kg. Ogólnie skorzystało 5.341 osób, w tym w Kaliszu 788 osób.
Wydawane były następujące artykuły spożywcze : groszek z marchewką , fasola biała , koncentrat pomidorowy , buraczki wiórki , powidła śliwkowe , makaron jajeczny – , makaron kukurydziany bezglutenowy , kasza gryczana , herbatniki maślane , mleko UHT , ser podpuszczkowy dojrzewający , szynka drobiowa , szynka wieprzowa mielona , pasztet wieprzowy , kabanosy wieprzowe , filet z makreli w oleju , cukier biały , olej rzepakowy.

Dla uczestników tego programu organizowane były warsztaty z zakresu zdrowego żywienia oraz warsztaty edukacji ekonomicznej. Na każdym z nich było 114 osób. Szkolenia te odbyły się w Blizanowie, Sieroszewicach, Liskowie, Pleszewie.

W ramach POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2018 w okresie realizacji programu oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach srodków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :

  • warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
  • warsztaty edukacji ekonomicznej

Harmonogram warsztatów :

listopad 2018   – w Blizanowie, Liskowie i Sieroszewicach

grudzień 2018 –  w Pleszewie

styczeń 2019 –   w Koźminku, Perzowie

luty 2019       – w Brzezinach, Doruchowie, Kaliszu

marzec 2019 –  w Opatówku, Czajkowie

kwiecień 2019 – w Szczytnikach,  Mycielinie, Żelazkowie

maj 2019      – w Raszkowie

Ogólnie planujemy przeszkolić ok. 300 osób w zakresie zdrowego żywienia i 300 osób w zakresie edukacji ekonomicznej

Punkty wydawania żywności FEAD – podprogram 2018

Żywność z programu FEAD – podprogram 2018 wydawana jest w następujących punktach :
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 )

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 )

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 )

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 )

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury )

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )

oraz  pierwszy raz w tym podprogramie  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 )

FEAD – podprogram 2018

Rozpoczyna się nowa tura programu żywnościowego FEAD – podprogram 2018 ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ). Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia  mające na celu włączenie  do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Jak zaznaczaliśmy wczesniej program  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Podprogram 2018  trwać będzie do maja 2019 r.  Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy. Od października br. kryteria te wynoszą :  1.402 zł dla osoby samotnej  i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. MOPS w Kaliszu na chwilę obecną wydał skierowania dla ok. 820 osób.

Punkt składania skierowań i wydawania żywności mieści się przy ul. Górnośląskiej 6, wejście od ul. Lipowej.                                                                                                          Rozpoczęcie dystrybucji żywności planujemy na dzień 05.listopada br. Punkt wydawania czynny będzie w  poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 i doraźnie w nagłych wypadkach.

Zestaw na Podprogram 2018 obejmuje następujące  artykuły spożywcze : groszek z marchewką – 3,60 kg, fasola biała – 3,60 kg, koncentrat pomidorowy – 1,60 kg, buraczki wiórki – 1,05 kg, powidła śliwkowe – 1,80 kg, makaron jajeczny – 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,5 kg, ryż biały – 3 kg, kasza gryczana – 1,5 kg, herbatniki maślane – 0,8 kg, mleko UHT – 7 l. ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg, szynka drobiowa – 3 kg, szynka wieprzowa mielona – 2,1 kg, pasztet wieprzowy – 0,64 kg, kabanosy wieprzowe – 0,36 kg, filet z makreli w oleju – 1,7 kg, cukier biały – 4 kg, miód nektarowy wielokwiatowy – 0,4 kg, olej rzepakowy – 4 l, gołąbki w sosie pomidorowym – 1,6 kg.

 

FEAD 2018

Przygotowujemy się do rozpoczęcia następnego podprogramu z programu żywnościowego FEAD- podprogram 2018. Przypominamy, iż program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 r i trwać będzie do maja 2019 r.  Osoby zainteresowane, spełniające wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, tj. 1.268 zł dla osoby samotnej  i 1028 zł dla osoby w rodzinie, mogą składać już skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania wydają pracownicy socjalni w MOPS ie ( GOPS-ach).

Prosimy także o zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących w/w programu.

Punkt przyjmowania skierowań i dystrybucji żywności : Kalisz, ul. Górnośląska 6 ( wejście od ul. Lipowej ).

Nadmieniamy, że zajmujemy się dystrybucją  żywności dla osób z terenu miasta Kalisza oraz ościennych gmin : w Blizanowie, Brzezinach, Doruchowie, Koźminku, Liskowie, Opatówku, Perzowie, Szczytnikach, Stawiszynie, Pleszewie, Raszkowie, Mycielinie, Sieroszewicach i Żelazkowie. Do tego podprogramu przystąpił również GOPS w Czajkowie.

W ramach programu dla beneficjentów prowadzimy działania towarzyszące w postaci szkoleń z zakresu zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej – gospodarowanie budżetem domowym.

 

FEAD – podprogram 2017 – podsumowanie

Dnia 30. czerwca br. zakończył się kolejny podprogram z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla najuboższych osób. W programie uczestniczyły osoby/ rodziny z terenu miasta Kalisza oraz naszych jednostek terenowych i GOPS-ów.  Łącznie rozdysponowaliśmy  331.355,2 kg zywności na kwotę 1.632.785,62 zł. Wydawane były następujące art. spożywcze: groszek z marchewką w ilości – 25.800 kg, fasola biała – 25.800 kg, koncentrat pomidorowy – 11.264 kg, buraczki wiórki – 6.720 kg, powidła śliwkowe – 9.828 kg, makaron jajeczny – 29.120 kg, makaron kukurydziany  bezglutenowy – 3.360 kg, ryż biały – 26.400 kg, kasza gryczana – 12.960 kg, herbatniki maślane – 3.740 kg, mleko UHT – 45.360 l, ser podpuszczkowy dojrzewający – 15.500 kg, szynka drobiowa – 19.699,2 kg, szynka wieprzowa mielona – 13.478,4 kg, pasztet wieprz. – 3.993,6 kg, kabanosy wieprz, – 2.073,6 kg, filet z makreli w oleju – 11.328,8 kg, cukier biały – 25.920 kg, miód nektarowy wielokwiatowy – 2.073,6 kg, olej rzepakowy – 25.920 l, gulasz wieprz. z warzywami – 11.016 kg

Podział żywności na poszczególne zarządy/GOPS -y :

Kalisz – wydano  żywności w ilości ;  61.148,18 kg,  na kwotę  303.160,94 zł .  Z pomocy skorzystało :    1224 os                    Blizanów –  wydano  żywności w ilości   27.033,18 kg  na kwotę  136.655,48 zł   Z pomocy skorzystało :    534 osoby             Brzeziny –   wydano  żywności w ilości   28.609,92 kg na kwotę   140.287,44 zł    Z pomocy skorzystało:    520 osób        Doruchów –  wydano  żywności w ilośc  19.525,34 kg na kwotę      96.173,75 zł    Z pomocy skorzystały:      382 0s.                Koźminek – wydano  żywności w iloSci    9.208,12 kg  na kwotę    45.398,78 zł    Z pomocy skorzystało :    174 os                   Lisków      –  wydano  żywności w ilości  12.039,8  kg   na kwotę     59.349,32 zł   Z pomocy skorzystało :    246 os               Opatówek  – wydano  żywności w ilości  19.305,32 kg na kwotę      95.106,66 zł   Z pomocy skorzystało :    401 os
Perzów   –      wydano  żywności w ilości   6.002,06 kg  na kwotę     25.195,60 zł    Z pomocy skorzystało:    118 osób                Szczytniki  –  wydano  żywności w ilości 19.808,07 kg na kwotę     98.108,25 zł    Z pomocy skorzystało:    349 os
GOPS Mycielin –   wydano  żywności :   13.792,74 kg  na kwotę      67.972,37 zł     Z pomocy skorzystało:   268 os
GOPS Sieroszewice –   wydano  żywności : 14.166,51 kg na kwotę  69.154,52 zł     Z pomocy skorzystało:   282 os
GOPS Żelazków    –   wydano  żywności :     8.957,06 kg  na kwotę  44.105,96 zł    Z pomocy skorzystało:   177 osób           M-GOPS Raszków   – wydano  żywności :  14.732,62 kg  na kwotę   72.143,77 zł    Z pomocy skorzystało :  306 osób             M-GOPS Pleszew     – wydano  żywności :  58.674,08 kg  na kwotę  288.006,47 zł  Z pomocy skorzystało :  1138 os             M-GOPS Stawiszyn  –  wydano  żywności : 18.352,20 kg na kwotę      91.966,30 zł   Z pomocy skorzystało  :  380 osób

 Razem :         6499 osób

Od poczatku programu żywnosciowego FEAD – podprogram 2014 – osoby uczestniczące w dystrybucji zywności i prowadzeniu rozliczeń na terenach OPL( zarządów gminnych i GOPS-ów) czynią to społecznie.  W  podprogramie 2017 osób tych było 60.

W Podprogramie 2017  przeprowadzono działania towarzyszące( szkolenia ) w zakresie zdrowego żywienia – 17 szkoleń dla 338 osób oraz  17 szkoleń z zakresu edukacji ekonomicznej dla 339 osób. W szkoleniach brały udział osoby z w/w placówek.

 

informacja

Informacyjnie podaje się, że z dniem 30 czerwca br. kończy się program żywnościowy FEAD – podprogram 2017 i jednocześnie zostaje zakończone wydawanie artykułów żywnościowych. Stany magazynowe na dzień 30.czerwca pozostaną zerowe.
Planowane szkolenia zgodnie z Wytycznymi IZ  zostały wykonane w 100 %.
We wszystkich placówkach prowadzących dystrybucję żywności zamieszczone są widoczne informacje o możliwości składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące.  W okresie trwania programu we wszystkich punktach dystrybucji nie odnotowano żadnych skarg. Zamieszczone są także informacje o składzie ilosciowym i asortymentowym zestawu na dany podprogram w widocznym miejscu dla beneficjentów, oraz plakaty dot. Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020, kończącym się Podprogramem 2017 i perspektywa realizacji Podprogram 2018.