rozliczenie FEAD – grudzień 2019 – maj 2020

Poniżej przedstawiamy dane z wydanej żywności w okresie XII/ 19  –  V/20, w rozbiciu na poszczególne jednostki OPL  wydające żywność

Lp.        Miejscowość                      wydana żywność  w kg               wartość  wydanej żywności           ilość osób—————————————————————————————————————————————

1.           Blizanów                                  17.335,44                                                84.969,49                              380

2.           Brzeziny                                  17.746,90                                                87.510,00                               489

3.           Doruchów                               16.313,16                                                 77.989,20                               381

4.           Koźminek                                 4.910,48                                                 21.526,09                               138

5.           Lisków                                      9.849,03                                                 46.223,63                              200

6.           Opatówek                               10.280,40                                                41.256,84                               282

7.            Perzów                                     5.330,73                                                 19.166,30                              101

8.           Szczytniki                               12.019,00                                                50.804,61                               318

9.           Mycielin                                  10.521,60                                                44.165,64                               190

10.         Sieroszewice                           13.695,40                                               63.319,26                               293

11.         Raszków                                   11.312,28                                                55.672,58                              235

12.         Pleszew                                    24.537,60                                            109.855,61                                700

13.         Stawiszyn                                16.600,00                                              83.359,77                               280

14.         Czajków                                   11.460,96                                               49.242,90                              241

15.         Kalisz                                       37.533,96                                             175.658,95                              984

———————————————————————————————————————————-

RAZEM :                              219.446,94 kg                                  1.010.720,89  zł                                        5.212

 

FEAD 2019 – do września

Informujemy, iż obecnie trwający program FEAD 2019 został przedłużony do m-ca września. Przypominamy, że program ten współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej. Żywność jest dystrybuowana nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniajacych wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej,
z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy :
– 1.402 zł – dla osoby samotnej
– 1.056 zł – dla osoby w rodzinie
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej osobom zainteresowanym wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Artykuły spozywcze wydawane są osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych.
Zestaw na podprogram 2019 obejmuje artykuły w łącznej ikości ok. 46,78 kg, w tym: groszek z marchewką -3,2 kg, fasola biała – 3,2 kg, koncentrat pomidorowy 1,12 kg, buraczki wiórki – 1,05 kg, powidła śliwkowe – 1,8 kg, sok jabłkowy – 4 l., makaron jajeczny – 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy – 1 kg, ryż biały – 3 kg, kasza gryczana – 1,5 kg, herbatniki maslane – 0,8 kg, mleko UHT – 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający – 2 kg, szynka drobiowa – 2,7 kg, pasztet wieprzowy – 0,48 kg, filet z makreli w oleju – 1.53 kg, cukier biały – 4 kg, olej rzepakowy – 4 l, gołąbki w sosie pomidorowym – 1,7 kg.

działania towarzyszące

W m-cu marcu 2020r w Doruchowie zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej w ramach programu żywnościowego FEAD. Uczestniczyły w nich 24 osoby. Spotkania te zdążyły odbyć się przed ogłoszeniem pandemii koronawirusa COVID- 19.
Od tego czasu wszelkie spotkania, warsztaty są wstrzymane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.
Na dzień dzisiejszy zainteresowanie szkoleniami jest bardzo niewielkie, z powodu wciąż niepewnej sytuacji zdrowotnej w kraju , a przede wszystkim w naszym regionie.

punkty wydawania żywności

Żywność z programu FEAD – podprogram 2019 wydawana jest w następujących punktach :
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 ) tel. 62/757 56 11
Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a, 62-814 Blizanów ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 ) tel. 62/751 10 33

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 ) tel. 62/769 87 78

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów ( punkt wydawania żywności – ul. Kaliska 1 ) tel. 62/ 731 56 76

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS ) tel. 62/763 86 03

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków ( punkt wydawania żywności – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS ) tel. 62/763 40 37

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku, Plac Wolności 14, 6-860 Opatówek ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS ) tel. 62/761 84 25

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury ) tel. 62/786 18 54

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS ) tel. 62/ 762 54 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie, Korzeniew 114, 63-831 Korzeniew (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS ) tel. 62/ 751 19 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok tel. 62/739 63 62

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Słowackiego 19 A, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34 ) tel. 62/ 742 27 38

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn – sala OSP ) tel. 62/752 81 44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS )tel. 62/734 35 97

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 ) tel. 62/731 10 49

warsztaty

W ramach POPŻ 2014 – 2020 –FEAD – podprogram 2019 w okresie grudzień 2019 – luty 2020, przeprowadzone zostały działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te realizowane są w ramach środków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :
• warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
• warsztaty edukacji ekonomicznej

Warsztaty przeprowadzono w m-cu styczeń 2020 – w Szczytnikach – 18 osób skorzystało z każdego rodzaju szkoleń oraz w Perzowie – 11 osób na każdym szkoleniu.
W m-cu lutym 2020 – w Blizanowie,18 osób uczestniczyło na każdym szkoleniu.

rusza dystrybucja żywności

Rozpoczęcie dystrybucji żywności w jednostkach terenowych nastąpi w dniach 29-30. stycznia. Magazyn żywności w Kaliszu, przy ul. Lipowej 1, rozpocznie wydawanie w dniach 03 – 04. lutego ( dla mieszkańców Kalisza). Od tego czasu czynny będzie w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 15.30

FEAD 2019 – działania towarzyszące

W ramach POPŻ 2014 – 2020 –FEAD – podprogram 2019 oferujemy odbiorcom pomocy żywnościowej działania mające na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania realizowane są w ramach środków towarzyszących i są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzimy dwa rodzaje działań :
• warsztaty dotyczące zdrowego żywienia
• warsztaty edukacji ekonomicznej

Warsztaty planujemy przeprowadzić w następujących okresach :
styczeń 2020 – w Szczytnikach, Perzowie
luty 2020 – w Blizanowie, Doruchowie
marzec 2020 – w Opatówku, Czajkowie, Brzezinach, Liskowie
kwiecień 2020 – w Raszkowie, Mycielinie, Sieroszewicach
maj 2020 – w Koźminku, Stawiszynie, Pleszewie
czerwiec 2020 – w Kaliszu

O dokładnych terminach warsztatów beneficjenci programu FEAD – osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach będą informowani przez właściwe pod względem miejsca zamieszkania organizacje ( PKPS-y, GOPS-y) prowadzące w/w program.
Ogólnie planujemy przeszkolić ok. 300 osób w zakresie zdrowego żywienia i 300 osób w zakresie edukacji ekonomicznej

FEAD 2019- punkty wydawania żywności

Żywność z programu FEAD – podprogram 2019 wydawana będzie w następujących punktach :
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 ) tel. 62/757 56 11
Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a, 62-814 Blizanów ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 ) tel. 62/751 10 33

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 ) tel. 62/769 87 78

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów ( punkt wydawania żywności – ul. Kaliska 1 ) tel. 62/ 731 56 76

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS ) tel. 62/763 86 03

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56, 62-850 Lisków ( punkt wydawania żywności – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS ) tel. 62/763 40 37

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku, Plac Wolności 14, 6-860 Opatówek ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS ) tel. 62/761 84 25

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury ) tel. 62/786 18 54

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS ) tel. 62/ 762 54 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie, Korzeniew 114, 63-831 Korzeniew (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS ) tel. 62/ 751 19 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok tel. 62/739 63 62

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34 ) tel. 62/ 742 27 38

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn – sala OSP ) tel. 62/752 81 44

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS )tel. 62/734 35 97

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków ( punkt wydawania żywności – Dom Kultury, Czajków 32 ) tel. 62/731 10 49

Program FEAD – podprogram 2019

Rozpoczyna się następny podprogram programu żywnościowego FEAD – podprogram 2019 ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ). Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących , np. szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia mające na celu włączenie do życia społecznego, wyjście z ubóstwa. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja żywności rozpocznie się w m-cu grudniu i trwać będzie do lipca 2020 r. Osoby chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy. Od października br. kryteria te wynoszą : 1.402 zł dla osoby samotnej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej. MOPS w Kaliszu na chwilę obecną wydał skierowania dla ok. 620 osób.

Punkt składania skierowań i wydawania żywności mieści się przy ul. Górnośląskiej 6, wejście od ul. Lipowej.

Zestaw na Podprogram 2019 obejmuje następujące artykuły spożywcze : groszek z marchewką – 3,20 kg, fasola biała – 3,20 kg, koncentrat pomidorowy – 1,12 kg, buraczki wiórki – 1,05 kg, powidła śliwkowe – 1,80 kg, sok jabłkowy klarowny – 4 l. makaron jajeczny – 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy – 1 kg, ryż biały – 3 kg, kasza gryczana – 1,5 kg, herbatniki maślane – 0,8 kg, mleko UHT – 7 l. ser podpuszczkowy dojrzewający – 2 kg, szynka drobiowa – 2,7 kg, szynka wieprzowa mielona – 1,8 kg, pasztet wieprzowy – 0,48 kg, filet z makreli w oleju – 1,53 kg, cukier biały – 4 kg, olej rzepakowy – 4 l, gołąbki w sosie pomidorowym – 1,7 kg.

Administratorem danych osobowych odbiorców końcowych POPŻ jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kaliszu, ul. Górnośląska 6.

FEAD 2018 – podsumowanie

W m-cu czerwcu zakończył się kolejny podprogram z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących. W programie uczestniczyły osoby/ rodziny z terenu miasta Kalisza oraz naszych jednostek terenowych i GOPS-ów.  Łącznie rozdysponowaliśmy  304.186,6 kg zywności na kwotę 1.519.041,70 zł. Wydawane były następujące art. spożywcze: groszek z marchewką w ilości – 22.200 kg, fasola biała – 22.200 kg, koncentrat pomidorowy – 9.728 kg, buraczki wiórki – 6.30 kg, powidła śliwkowe – 11.232 kg, makaron jajeczny – 28.0000 kg, makaron kukurydziany  bezglutenowy – 3.360 kg, ryż biały – 18.400 kg, kasza gryczana – 9.072 kg, herbatniki maślane – 5.100 kg, mleko UHT – 43.200 l, ser podpuszczkowy dojrzewający – 15.000 kg, szynka drobiowa – 18.662,4 kg, szynka wieprzowa mielona – 12.960 kg, pasztet wieprz. – 3.993,6 kg, kabanosy wieprz, – 2.203,2 kg, filet z makreli w oleju – 10.281,6 kg, cukier biały – 24.480 kg, miód nektarowy wielokwiatowy – 2.419,2 kg, olej rzepakowy – 25.110 l, gulasz wieprz. z warzywami – 10.281,6 kg

Podział żywności na poszczególne zarządy/GOPS -y :

Kalisz – wydano  żywności w ilości :  49.892 kg,  na kwotę  255.490,55 zł .  Z pomocy skorzystało :    991 osób.         Blizanów –  wydano  żywności w ilości   26.019 kg  na kwotę  129.322,21 zł   Z pomocy skorzystało :    498 osoby             Brzeziny –   wydano  żywności w ilości   26.360 kg na kwotę   129.618,42 zł    Z pomocy skorzystało:    510 osób        Doruchów –  wydano  żywności w ilośc  19.700 kg na kwotę      98.315,36 zł    Z pomocy skorzystały:      400 0s.                Koźminek – wydano  żywności w iloSci    8.872 kg  na kwotę    44.259,48 zł    Z pomocy skorzystało :    161 os                   Lisków      –  wydano  żywności w ilości  10.837  kg   na kwotę     54.102,34 zł   Z pomocy skorzystało :    229 os               Opatówek  – wydano  żywności w ilości  16.730,5 kg na kwotę      83.479,65 zł   Z pomocy skorzystało :    356 os
Perzów   –      wydano  żywności w ilości   5.301,9 kg  na kwotę     23.056,05 zł    Z pomocy skorzystało:    108 osób                Szczytniki  –  wydano  żywności w ilości 18.175,8 kg na kwotę     90.829,39 zł    Z pomocy skorzystało:    356 os
GOPS Mycielin –   wydano  żywności :   11.057,5 kg  na kwotę      55.160,65 zł     Z pomocy skorzystało:   225 os
GOPS Sieroszewice –   wydano  żywności : 15.907,7 kg na kwotę  79.389,65 zł     Z pomocy skorzystało:   323 os
GOPS Żelazków    –   wydano  żywności :     6.325 kg  na kwotę  31.614,91 zł    Z pomocy skorzystało:   130 osób           M-GOPS Raszków   – wydano  żywności :  14.142,7 kg  na kwotę   69.951,51 zł    Z pomocy skorzystało :  263 osób             M-GOPS Pleszew     – wydano  żywności :  42.573,8 kg  na kwotę  213.556,55 zł  Z pomocy skorzystało :  852 os             M-GOPS Stawiszyn  –  wydano  żywności : 18.102,9 kg na kwotę      90.088,67 zł   Z pomocy skorzystało  :  353 osób. GOPS Czajków – wydano żywności : 14.185,6 kg na kwotę 70.806,24 zł. z pomocy skorzystało : 288 osób.
Łącznie w podprogramie tym wzięło udział : 6.043 osoby

W Podprogramie 2018  przeprowadzono działania towarzyszące( szkolenia ) w zakresie zdrowego żywienia – 20 szkoleń dla 431 osób oraz  20 szkoleń z zakresu edukacji ekonomicznej również dla 431 osób. Szkolenia odbyły się w każdej z w/w placówek.