Placówki PKPS

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu

     KRS 0000041349
ul. Górnośląska 6      NIP 6180016542
62-800  Kalisz      REGON 00702376002319

Skład Prezydium Z.R. PKPS  Kalisz

Prezes Andrzej Michalski
V-ce Prezes Bogusław Biedka
V-ce Prezes Tadeusz Bobiński
Sekretarz Halina Wasik
Skarbnik Krzysztof Głuszczak
Kontakt +48 62 757 56 11
+48 62 767 16 66
fax +48 62 757 56 11
e-mail pkps5@wp.pl

Zadania realizowane:

 • zawieranie umów na zadania zlecone,
 • prowadzenie magazynu centralnego oraz dystrybucja żywności w ramach programu FEAD,

POPZ

 • zadania wynikające z kierunków działania na lata kolejnych kadencji,
 • organizowanie koncertów charytatywnych.
 • Spotkania świąteczne z Seniorami
 • Choinka noworoczna dla dzieci
 • prowadzenie działalności gospodarczej (sklep z odzieżą)
 • świadczenie usług opiekuńczych zwykłych i specjalistycznych na terenie  Miasta i Gminy  Ostrzeszów – zadanie zlecone przez MiG Ostrzeszów

Ostrzeszow_pkps

 • Pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców Kalisza  zadanie zlecone przez Miasto Kalisz

The_next

 • prowadzenie usług opiekuńczych – zleconych przez Miasto Kalisz

Zarząd Gminny PKPS Blizanów

Zadania realizowane :

 • pomoc rzeczowa
 • pomoc żywnościowa – dary FEAD
 • spotkania z Seniorami

Zarząd Gminny PKPS Brzeziny

Zadania realizowane :

 • pomoc rzeczowa
 • pomoc żywnościowa – dary FEAD
 • spotkania z Seniorami

Zarząd Gminny PKPS Doruchów

Zadania realizowane :

 • pomoc rzeczowa
 • pomoc żywnościowa – dary FEAD
 • spotkania z Seniorami

Zarząd Gminny PKPS  Gołuchów

Zadania realizowane :

 • pomoc rzeczowa
 • pomoc żywnościowa – dary FEAD
 • spotkania z Seniorami

Zarząd Gminny PKPS Koźminek

Zadania realizowane :

 • pomoc rzeczowa
 • pomoc żywnościowa – dary FEAD
 • spotkania z Seniorami

Zarząd Gminny PKPS  Lisków

Zadania realizowane :

 • pomoc rzeczowa
 • pomoc żywnościowa – dary FEAD
 • spotkania z Seniorami

Zarząd Gminny PKPS Opatówek

Zadania realizowane :

 • pomoc rzeczowa
 • pomoc żywnościowa – dary FEAD
 • spotkania z Seniorami

Zarząd Gminny PKPS Perzów

Zadania realizowane :

 • pomoc rzeczowa
 • pomoc żywnościowa – dary FEAD
 • spotkania z Seniorami

Zarząd Gminny PKPS Szczytniki

Zadania realizowane :

 • pomoc rzeczowa
 • pomoc żywnościowa – dary FEAD
 • spotkania z Seniorami