Placówki podległe

  • Zarząd Rejonowy PKPS Kalisz
  • Zarząd Gminny PKPS Blizanów
  • Zarząd Gminny PKPS Brzeziny
  • Zarząd Gminny PKPS Doruchów
  • Zarząd Gminny PKPS Koźminek
  • Zarząd Gminny PKPS Lisków
  • Zarząd Gminny PKPS Opatówek
  • Zarząd Gminny PKPS Perzów
  • Zarząd Gminny PKPS Szczytniki