Miejsca Pomocy

Kalisz ul. Górnośląska 6

pkpsMaps

Oraz we wszystkich jednostkach terenowych

Pomoc ta polega na rozdzieleniu darów tj.  odzieży, obuwia, środków czystości i higieny osobistej , artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia mieszkań, zabawek dla dzieci i innych artykułów pozyskanych.