FEAD 2021 PLUS – podsumowanie

W m-cu wrześniu 2023r. zakończył się podprogram 2021 PLUS z programu żywnościowego FEAD  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Z programu żywnościowego skorzystało oprócz naszych polskich beneficjentów, 516 uchodźców wojennych z terenu Ukrainy. W podprogramie 2021 PLUS wydawane były następujące artykuły spożywcze: powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały i olej rzepakowy. Łącznie paczka wynosiła 9,2 kg na osobę.
Osoby korzystające z programu żywnościowego mogły uczestniczyć w  działaniach towarzyszących mających na celu włączenie społeczne , zmierzające do wyjścia z ubóstwa. Szkolenia przeprowadzono w Blizanowie, Brzezinach, Czajkowie, Doruchowie, Kaliszu, Koźminku, Liskowie, Mycielinie, Opatówku, Perzowie, Raszkowie, Sieroszewicach, Stawiszynie i Szczytnikach. Łącznie skorzystało 245 osób ze szkoleń nt. zdrowego żywienia .

Poniżej przedstawiamy tabele z podziałem na poszczególne jednostki uczestniczące w programie

Lp. Nazwa OPL ilość osób wydana żywność
w kg.
wartość wydanej żywności w zł.
1 Blizanów  210 3.815,6 24.842,19
2 Brzeziny  328 4.999 32.665,85
3 Doruchów  285 2.892,4 18.709,30
4 Koźminek  99 1.246,6 8.052,91
5 Lisków  181 2.046 13.228,80
6 Opatówek  200 1.854,2 12.016,53
7 Perzów  135 1.364,2 8.848,99
8 Szczytniki  249  2.725 17.632,52
9 Mycielin  206 2.988,4 19.509,09
10 Sieroszewice  227 2.678,2 17.459,97
11 Raszków  111 1.265,2 8.209,62
12 Stawiszyn  206 3.103,2 20.212,26
13 Czajków  130 1.815,8 11.768,13
14 Kalisz  1297 13.469,8 88.477,72
 Razem:  3864  46.263,6 kg 301.633,88 zł
Dodaj do zakładek permalink.