ROZDZIELNICTWO

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Kaliszu informuje, że z dniem 19 września 2016 r. rozpoczyna rozdzielnictwo żywności FEAD dla osób skierowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu miasta Kalisza jak i w podległych jednostkach terenowych i partnerów

PODPROGRAM 2016

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Kaliszu przystąpił do dalszej realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, który trwa od miesiąca sierpnia 2016 do miesiąca czerwca 2017 r.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) do pomocy kwalifikują się osoby i rodziny spełniające kryteria dochodowe tj. 951,00 zł. dla osoby samotnej i 771,00 zł. dla jednego członka rodziny. Podstawą do wydania żywności jest skierowanie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Artykuły spożywcze osobom zakwalifikowanym wydawane będą w następujących ilościach:

 1. Makaron jajeczny                                                         5 kg. na osobę
 2. Ryż biały                                                                         5 kg. na osobę
 3. Herbatniki                                                                     2 kg na osobę
 4. Mleko UHT                                                                    9 l na osobę
 5. Ser podpuszczkowy dojrzewający                             2,4 kg na osobę
 6. Groszek z marchewką                                                 3,2 kg na osobę
 7. Fasola biała                                                                   3,2 kg na osobę
 8. Koncentrat pomidorowy                                            1,28 kg na osobę
 9. Powidła śliwkowe                                                        1,2 kg na osobę
 10. Gulasz wieprzowy z warzywami                               4,25 kg na osobę
 11. Filet z makreli w oleju                                                1,36 kg na osobę
 12. Szynka drobiowa                                                         2,7 kg na osobę
 13. Cukier biały                                                                  4 kg na osobę
 14. Olej rzepakowy                                                            4 kg na osobę

Razem na osobę przypada 48,59 kg żywności, która będzie wydawana sukcesywnie przez cały okres realizacji Podprogramu 2016

Żywność rozprowadzana będzie na terenie miasta Kalisza oraz w jednostkach podległych ZO PKPS w Kaliszu . Do dystrybucji żywności pozyskano również Partnerów :  GOPS Mycielin,  MGOPS Pleszew, MGOPS Raszków,  GOPS Sieroszewice,  MGOPS Stawiszyn,  GOPS Żelazków.

W trakcie rozdzielnictwa żywności prowadzone będą działania towarzyszące na zasadzie szkoleń , warsztatów w Kaliszu i w terenie. Szkolenia rozpoczną się w miesiącu październiku i będą trwały przez okres realizacji Podprogramu 2016