PODPROGRAM 2016

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Kaliszu przystąpił do dalszej realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, który trwa od miesiąca sierpnia 2016 do miesiąca czerwca 2017 r.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) do pomocy kwalifikują się osoby i rodziny spełniające kryteria dochodowe tj. 951,00 zł. dla osoby samotnej i 771,00 zł. dla jednego członka rodziny. Podstawą do wydania żywności jest skierowanie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Artykuły spożywcze osobom zakwalifikowanym wydawane będą w następujących ilościach:

 1. Makaron jajeczny                                                         5 kg. na osobę
 2. Ryż biały                                                                         5 kg. na osobę
 3. Herbatniki                                                                     2 kg na osobę
 4. Mleko UHT                                                                    9 l na osobę
 5. Ser podpuszczkowy dojrzewający                             2,4 kg na osobę
 6. Groszek z marchewką                                                 3,2 kg na osobę
 7. Fasola biała                                                                   3,2 kg na osobę
 8. Koncentrat pomidorowy                                            1,28 kg na osobę
 9. Powidła śliwkowe                                                        1,2 kg na osobę
 10. Gulasz wieprzowy z warzywami                               4,25 kg na osobę
 11. Filet z makreli w oleju                                                1,36 kg na osobę
 12. Szynka drobiowa                                                         2,7 kg na osobę
 13. Cukier biały                                                                  4 kg na osobę
 14. Olej rzepakowy                                                            4 kg na osobę

Razem na osobę przypada 48,59 kg żywności, która będzie wydawana sukcesywnie przez cały okres realizacji Podprogramu 2016

Żywność rozprowadzana będzie na terenie miasta Kalisza oraz w jednostkach podległych ZO PKPS w Kaliszu . Do dystrybucji żywności pozyskano również Partnerów :  GOPS Mycielin,  MGOPS Pleszew, MGOPS Raszków,  GOPS Sieroszewice,  MGOPS Stawiszyn,  GOPS Żelazków.

W trakcie rozdzielnictwa żywności prowadzone będą działania towarzyszące na zasadzie szkoleń , warsztatów w Kaliszu i w terenie. Szkolenia rozpoczną się w miesiącu październiku i będą trwały przez okres realizacji Podprogramu 2016

 

 

Żywność FEAD

Przez cały okres realizacji programu żywnościowego FEAD Podprogram 2015 trwały intensywne prace w zakresie dystrybucji żywności dla beneficjentów. Z chwilą otrzymania żywności od producenta następowało wydawanie dla ludności. Punkty wydawania żywności były czynne codziennie. Wraz z rozdzielnictwem żywności prowadzone były szkolenia współtowarzyszące w zakresie żywienia, „Warsztaty kulinarne i dietetyczne” oraz „gospodarowania budżetem domowym”. Szkolenia prowadzone były przez profesjonalistów we wszystkich jednostkach realizujących pomoc żywnościową. Ze szkoleń  skorzystały wszystkie osoby, które wyraziły chęć do uczestnictwa. Ogółem z całego terenu działania szkoleniem objęto 1205 osób.

 

 

 

dary FEAD

ZO PKPS w Kaliszu informuje o poszerzeniu Punktów dystrybucji darów żywnościowych FEAD w II półroczu 2015 r.  Oprócz naszych jednostek terenowych dary żywnościowe  FEAD rozdzielają dla swoich podopiecznych :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie z siedziba w Słuszkowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie

Obecnie z pomocy Żywnościowej FEAD na terenie naszego działania korzysta 6507 podopiecznych

 

 

Dary żywnościowe FEAD

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Kaliszu informuje,iż począwszy od miesiąca czerwca br. sukcesywnie prowadzi rozdzielnictwo pomocy żywnościowej FEAD dla mieszkańców Kalisza. Magazyn czynny jest w każdy poniedziałek w godz. od 8,00 do 15,30, wejście do magazynu od ulicy Lipowej. Jeżeli zachodzi potrzeba żywność wydawana jest w każdy dzień tygodnia .Wydajemy takie artykuły jak : mleko, makaron, ryż,kasza jęczmienna, cukier, płatki kukurydziane, klopsiki, mielonka, dżem i wiele innych, zgodnie z normami ustalonymi przez MPiPS . Również wszystkie nasze podległe jednostki terenowe z powiatu kaliskiego, kępińskiego,pleszewskiego, ostrzeszowskiego równolegle prowadzą rozdzielnictwo wszystkich artykułów na swoim terenie działania.
Jednocześnie z rozdzielnictwem darów żywnościowych FEAD prowadzimy działania towarzyszące POPŻ 2015 takie jak:
– grupa wsparcia dla samotnych matek
-warsztaty kulinarne
-warsztaty edukacji ekonomicznej ( zarządzanie budżetem domowym)
-zdrowe żywienie ( warsztaty dietetyczne)
Warsztaty odbywają się zgodnie z harmonogramem od miesiąca września 2015 do miesiąca lutego 2016 r. O terminach informują plakaty na poszczególnych placówkach w terenie działania.

PKPS ZO w Kaliszu prosi o kontakt jednostki uprawnione do podjęcia współpracy w zakresie dystrybucji darów FEAD na rok 2016 tel. 62 757-56-11