grant ” stop COVID -19

 

16109715660246670704573955968379

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kaliszu  w dniu 04-12-2020 rok otrzymał  za pośrednictwem Miasta Kalisza  Grant” STOP COWID-19. BEZPIECZNE SYSTEMY SPOŁECZNE W WIELKOPOLSCE.” W wysokości 168 930,00 zł.  środki z UE wyniosły 159 545,00 zł.  z Budżetu państwa  9 385,00 zł.  ZR PKPS w Kaliszu z własnych środków dołożył kwotę 18 770,00 zł. .

W ramach przyznanego grantu dokonano wypłat dodatków specjalnych dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i pracujące w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi oraz z opiekunkami i interesantami korzystającymi z pomocy PKPS. Zakupiono również rękawice ochronne, maseczki jednorazowe, przyłbice i środki do dezynfekcji  rąk.

 

Kalisz   31-12-2020

Dodaj do zakładek permalink.