działania towarzyszące – FEAD- podprogram 2020

W ramach programu FEAD – podprogram 2020 przeprowadzono warsztaty z zakresu zdrowego żywienia oraz z zakresu edukacji ekonomicznej, dla beneficjentów :

w m-cu kwietniu 2021 – w Doruchowie-  po 17 osób na każdym szkoleniu,

w Raszkowie – po 23 osoby           ”              ”

w m-cu maju 2021        – w  Mycielinie  –  po 16 osób            ”              ”

w Koźminku – po 17 osób              ”              ”

w m-cu czerwcu 2021 –   w Liskowie  – po 25 osób              ”              ”

w m-cu lipcu 2021      –  w Perzowie   – po 15 osób               ”              ”

w Czajkowie  – po 25 osób             ”              ”

w Opatówku –   67 osób   – szkolenie – edukacja ekonomiczna

W m-cu sierpniu 2021 – planowane są szkolenia w Szczytnikach

W m-cu wrześniu 2021 –          ”                  ”             w Kaliszu ( powtórne)

Przypominamy, że działania te dedykowane są odbiorcom pomocy żywnościowej , mają na celu włączenie społeczne, wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania  są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

Dodaj do zakładek permalink.